web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Tietotori

Palautemestari-kirja


Saatko mielestäsi riittävästi palautetta? Annatko sitä itse? Ihmiset haluavat työpaikoillaan saada palautetta enemmän kuin sitä usein annetaan. Palaute onkin erinomainen ja yksinkertainen keino lisätä ihmisten motivaatiota, energiaa ja kehittymishalua sekä vahvistaa työidentiteettiä. Se auttaa pysymään oikeassa suunnassa ja helpottaa yhteistyötä.

Palautemestari-kirja kertoo palautteen antamisen perustasta, keinoista saada palautetta, palautteen antamisen kultaisista säännöistä, palautteen vastaanottamisesta sekä sudenkuopista. Lukuisat käytännön elämän esimerkit auttavat ymmärtämään asiaa monipuolisesti. Lukija voi kirjan ohjeiden perusteella tehdä itselleen muutaman viikon kehitysohjelman.

Kirjan toisena kirjoittajana on KM, psykoterapeutti Anna-Mari Tiili, jolla on monipuolinen ja laaja työelämäkokemus, myös valmentajana.

Kirja ilmestyi 29.11.2017. Se on tarpeellinen työväline etenkin esimiehille ja siitä hyötyvät kaikki työelämässä olevat.


Hinta 15 euroa, sisältää alvin ja lähetyskulut. Mukava lahja vaikka ystävälle tai työkaverille. Vähintään 10 kappaleen tilaus 12 euroa kappale.

Tilaukset:
mailto:markkusilvennoinen1@gmail.com

Lukijoiden palautetta:

 

Miten tulla paremmaksi palautteenantajaksi ja -saajaksi? 

– Teos niille, jotka haluavat parantaa palautteenantamistaan sekä vastaanottamistaan ja ymmärtää palautteenantamiseen liittyviä näkökulmia sekä merkityksiä

 

135-sivuisen tiiviin tietopaketin, Palautemestarin, on kirjoittanut Markku Silvennoinen, HN, tietokirjailija ja kouluttaja. Hän on kirjoittanut useita teoksia ja valmentanut yrittäjänä alais-, vuorovaikutus-, verkostoitumis- ja neuvottelutaidoissa. Toinen teoksen kirjoittaja on Anna-Mari Tilli, KM ja psykoterapeutti, esimies- ja työyhteisövalmentaja. Upean ja viisaan teoksen jokainen sivu on täyttä asiaa. Kirjailijat sanovat, että teoksen tarkoituksena on auttaa lukijaa löytämään uusia näkökulmia palautteeseen ja kokeilemaan itselleen soveltuvia keinoja antaa palautetta.

Teoksesta on hyvin vaikea kirjoittaa mitenkään tyhjentävää blogikirjoitusta, koska jokainen sen sivu aiheuttaa useita oivalluksia, joita voin opettajan työssäni hyödyntää. Teos määrittelee aluksi, mitä palaute on ja kuinka esimerkiksi asenteet ja minäkuva vaikuttavat palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Teoksessa käsitellään palautteen tavoitteita ja tapoja antamiseen ja saamiseen sekä lopuksi pureudutaan palautteen antamisen sudenkuoppiin esimerkiksi tunteiden suhteen ja vertaisarvioinnissa.

Teoksen lopussa on yhdeksän harjoiteltavaa teemaa eli yhdeksän viikon harjoitusohjelma alkaen läsnäolon periaatteesta päätyen tutkimusmatkailijan roolin harjoittelemiseen. Omia vahvuuksiani ovat mielestäni läsnäolon ja dialogisuuden taito sekä rohkeus. Erityisiksi haasteiksi koen motiivien ja tavoitteiden selkeyttämisen palautteen antamisessa, onnistumisten huomaamisen ja niistä kiittämisen sekä palautteen pyytämisen, joka silloin tällöin harmittavasti unohtuu tai jota väistelen joko laiskuuttani tai alitajuisesti peloissani. Kaikkiin näihin haasteisiin teos antaa harjoituksia ja näkökulmia.

Teosta lukiessani havaitsin, että yksi tärkeimmistä käytännön opeistani on itselläni ollut se, että olen kysynyt oppijoilta, saavatko he mielestään tarpeeksi palautetta, ja toiminut myös sen mukaan. Olen oppinut hyödyntämään oppilaiden itse- ja vertaisarviointeja opetuksen kehittämisen työkaluina, mikä tekee minut (ja mitä luultavammin oppilaani) iloiseksi. Palautteenantotilaisuuksiin ja säännöllisiin ns. kehityskeskusteluihin kannattaa panostaa. – Ja lukea tämä ajattelemisen aihetta sekä keinoja antava teos!

  • Nina Maunu, FM. opettaja. kouluttaja. oppikirjailija

 

 

Palautemestari- Marika Nurmi
 
Palautemestari on Markku Silvennoisen ja Anna-Mari Tiilin tuore teos vuodelta 2017. Se käsittelee niin palautteen antamista kuin saamistakin eri kanteilta. Kirja yrittää poistaa tumman pilven palautekulttuurin yltä. Mielletäänhän sana palaute usein negatiivissävytteiseksi, eikä sen suomalaisittain odoteta sisältävän ainakaan mitään hyvää.
 
Kirja on helppolukuinen ja tiivis paketti. Kirjaa voisi suositella kelle tahansa, erityisesti työntekijöille ja esimiehille. Se avaa hyvin näkökulmia molemmin puolin. Esimiehet muistaisivat mahdollisesti myös antaa kiitosta ja hyvää palautetta kirjan luettuaan ja työntekijä ei suhtautuisi aina varauksellisesti, kun palautteen antamisesta ruvetaan puhumaan. Se muistuttaa myös, että omaa asennettamme asioihin, kuten myös palautteeseen voi muuttaa. Jos asenne on kohdillaan, on palautteesta helpompi ottaa niin sanotusti onkeensa. Jos suhtautuminen on pessimististä, on rakentavaan palautteeseen vaikeampaa tarttua. Otamme palautteesta vain itseemme. Kun katsomme asiaa optimistin näkökulmasta voi asia saada aivan uuden ulottuvuuden. Jos esimiehen ja työntekijän välillä vallitsee luottamus, on palautettakin helpompi antaa ja vastaanottaa.
 
Kirja herätti hyvin ajatuksia siitä miten omaa suhtautuminen palautteeseen vaikuttaa myös sen sisältöön. Asian voi erilaiset persoonat kokea täysin eri tavoin. Pyrin omalta osaltani lisäämään hyvän palautteen antamista ja harjoittelen asenteen muutosta palautteen vastaanotossa. Palautemestari- Marika Nurmi

"Kirja on alkusivuilta lähtien kuin elävästä elämästä, joten odotan kirjan
lukeneiden ja sen neuvoja soveltavien hallitsevan palautekulttuurin
kohtalaisen hyvin. Suomalaiset sekä liike-elämässä että muillakin elämän
aloilla tarvitsevat rohkaisua palautekulttuurin ja viestinnän muuttamisessa
avoimemmaksi. Kirjasi muuttaa varmasti omalta osaltaan lukijoiden asenteita.
Ja niiden muuttamisessa sitä työtä riittääkin, sen verran opin alku sivuilta.""Kiva kirja. Asiat pitkälti tuttuja kun olen viestintää opettanutkin, mutta selkeästi koottu perusteos jota voi kuljettaa vaikka käsilaukussa"

 


"Luin Palautemestari-kirjan ja siitä muutama ajatus

- ensinnäkin kirja oli mukavan kokoinen ja mukavan ilmava. Sitä saattoi lukea sopivissa välein, kun saattoi keskittyä yhteen kappaleeseen kerrallaan

- mielestäni asioita oli käsitelty mukavasti useammasta näkökulmasta

- koin tärkeäksi kohdat, joissa käsiteltiin palautteen kääntymistä itseään vastaan ja vanhojen kokemusten esiin nousemista uudessa tilanteessa ja kenties silloin uusissa rooleissa

- kirjaan oli eksynyt useita painovirhepaholaisia. Ne, vaikkakin ovat inhimillisiä, valitettavasti latistavat asian painoarvoa

- voisin ajatella palaavani kirjaan uudelleen" 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHDANTO
MITÄ PALAUTE ON?

PALAUTTEEN PERUSTAA
Minäkuva ja itsetunto
Uskomukset ohjaat käyttäytymistämme
Asenteet näkyvät ja kuuluvat
Ajatusmallit ohjaavat palautetta
Sitoutuminen auttaa onnistumaan
Ulos omalta mukavuusalueelta
Toiminnan tarkoitus, visio, strategiat ja tavoitteet

Arvot ovat aina läsnä

MITÄ PALAUTTEELLA TAVOITELLAAN?
MONENTYYPPISTÄ PALAUTETTA
Palkitseva palaute: arvostuksen osoittaminen ja kiittäminen
Herättävä palaute: toiminnan ja osaamisen kehittäminen
Nostattava palaute: ristiriitainen positiivinen palaute
Haastava palaute: ristiriitainen kielteinen palaute
Keskinäiset suhteet puntarissa
PALAUTETTA VOI SAADA MONIN TAVOIN
Palautteen pyytäminen
Pyytämättä saatava palaute
Havainnoimalla saatava palaute
PALAUTTEEN ANTAJAN TAITAVUUS
Palautteen antajan meta-taitoja
Sosiaalinen tyyli huomioon
Luottamus palautteen kivijalkana
PALAUTTEEN ANTAMISEN KULTAISIA PERIAATTEITA
Arvostuksen osoittaminen
Kysyminen keskustelun avauksena
Pyynnön esittäminen
Dialogi yhteistyön alustana
Palaute oikealle henkilölle
Taitava palaute keskittyy siihen, mitä toivotaan lisää
Kasvojen säilyttäminen
Oikea ajoitus
Läsnäolon voima
Sähköposti vai aitoja kohtaamisia?
Palautteen antajan havainnot
Ajattelun voima ja ansa
Yksityinen vai julkinen palaute?

Varovaista sanojen käyttöä
Hampurilaismalli: kiitos ja korjaava palaute yhdessä?
Minä-viestit: omasta puolesta puhuminen
Samalle aaltopituudelle: samaa mieltä oleminen ja myötäily
Täsmällisyys on välttämätöntä
Tilanteiden hallinta
PALAUTTEEN VASTAANOTTAMINEN
Myönteisen palautteen vastaanottaminen

Korjaavan palautteen vastaanottaminen

 

 

 

 

 

 

 

Asiassa pysyminen
 
Palautteesta oppiminen: taistelijat, tuenpyytäjät, luovuttajat ja vastuunottajat
Oman muutosprosessin aloittaminen
Pähkinänkuoressa
PALAUTTEEN ANTAMISEN SUDENKUOPPIA
Miksi palautteen antaminen on vaikeaa?
Virheelliset motiivit
Työkaverit toistensa toiminnan arvioijina
Kateus jarruna
Palautetta palautteen vuoksi
Harkitsemattomat reaktiot
Huomio toisarvoisiin asioihin
Jälkiviisauden ansa
Kiitos ei ole aina saajalleen kiitos
Idealisointi ja sensurointi vääristävät tilannetta
Tunteet ottavat vallan

Tunteet tarttuvat
Oma kehno esimerkki: sääntöjen rikkominen
Leimaaminen
Haloefekti: valo- tai pyhimyskehä
Vertailu toisiin rikkoo välejä
Syntipukin hakeminen
Ennakkoluulot sumentavat näkömme
Havaintojen yksipuolisuus

Asioiden ja tapahtumien suurentelu ja vähättely
Ajatusten lukemisen harha
Tunnekiristys
Anteeksi pyytämisen ja antamisen vaikeus
Pähkinänkuoressa
Kasvata pääomaasi – kehity palautteen antajana ja vastaanottajana!

Kiitokset
Lähteet
 


 

Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornos...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

Harvard Business Review Commemorates 100th Anniversary

Lue lisää »

How to Throw Bombs, Save Lives, and Raise a Family in Paradise on $22 an Hour

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

Today I am grateful

This month I celebrate the memory of my dad who passed in 2016. When I sat down to write this week’s blog, I recalled...

Lue lisää »

Turning apathy into action

We were two hours into my shift as a poll worker during last week’s midterm election when a young man dressed in...

Lue lisää »