web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tietotori

Tarvitsemme toinen toisiamme

Julkaistu: Super-lehdessä 5/2004

Tarvitsemme toinen toisiamme

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on käynnissä monta projektia.
Peruspalveluohjelma lupaa kunnille lisää varoja. Nämä eivät yksin tee palveluja
paremmiksi ja helpommin saataviksi. Tarvitaan muutoksia arkipäivän
toimintaan eri ammattilaisten kesken. Tarvitaan ihmisten keskinäistä sosiaalista tukea.

Kaikki työntekijät tarvitsevat toinen toisiaan. Kukaan ei pääse tavoitteisiin
saamatta tukea ja apua työkavereilta. Sosiaalisella tuella on tärkeä merkitys
myös hyvinvoinnille. Sosiaalinen tuki liittyy ihmisten välisiin
suhteisiin. Tuen muotoja ovat toisen ihmisen ammattitaidon arvostaminen
ja sen osoittaminen käytännössä, hyvät käytöstavat, kiinnostus toisen
työtä kohtaan, tietojen antaminen ja vaihtaminen, mahdollisuus pyytää, antaa
ja saada apua ja neuvoja sekä kiitoksen ja myönteisen palautteen antaminen.
Yhtä tärkeää on toisten tukeminen tunnetasolla. Se voi näkyä esimerkiksi
lohduttamisena, kuuntelemisena, kannustamisena ja tunteiden jakamisena.
Eri koulutuksen saaneilla ja työkokemuksen omaavilla on erilaisia tehtäviä
ja vahvuuksia työyhteisössä.

Jotta jokainen työntekijä voi käyttää täysipainoisesti koko osaamistaan, kunkin
pitää voida kokea, että hänen osaamistaan arvostetaan. Tämä edellyttää, että
yksikön ja sen työntekijöiden perustehtävät ovat mahdollisimman selkeät.
Työntekijöiden tulee tuntea riittävästi toistensa osaamis- ja tehtäväalueet ja
olla kiinnostuneita toistensa työstä. Arvostusta voi osoittaa vaikkapa kysymällä
neuvoa tai mielipidettä. Arvostus tarkoittaa myös esimerkiksi työaikojen ja
yhteisten pelisääntöjen noudattamista.

Avoin ja rehellinen omaa työtä koskeva tiedon saaminen ja jakaminen on
yhteistyön ja sosiaalisen tuen välttämätön edellytys. Tämä tarkoittaa kaikkien
ymmärrettävän kielen käyttämistä ja luopumista oletuksesta, että joku toinen
tietää muutenkin asioista. Erityisen tärkeää avoin viestintä on ongelma- ja
muutostilanteissa. Oikea-aikainen ja rehellinen tieto vähentää epävarmuutta.
Se auttaa hahmottamaan aikaisempaa paremmin tilannetta ja löytämään
ratkaisuvaihtoehtoja. Aina voi tarkistaa toisilta, tietävätkö nämä asiasta ja haluavatko he saada siitä lisää tietoa.

Työntekijät samaistuvat luontevasti ensisijaisesti omaan ammattiryhmäänsä.
Kollegoiden tuki on tärkeää työssä jaksamisen ja tyytyväisyyden kannalta.
Heidän kesken tunnetaan yhteenkuuluvuutta. Työkavereiden tuki ei vähennä
esimiehen tuen tärkeyttä. Jokainen haluaa saada tunnustusta ja palautetta
siitä, missä on onnistunut ja mitä asioita on tarpeen kehittää. Tunnustus
on tehokkainta silloin, kun se kytketään työsuoritukseen ja annetaan nopeasti
työsuorituksen jälkeen. Jokainen kaipaa silloin tällöin työssään muutakin
kannustusta ja rohkaisua. Voi vaikka kertoa rohkaisevasti, että uskomme
hänen onnistuvan tehtävässään. Toisen auttaminen käytännön työtilanteissa
on parasta tukea esimerkiksi silloin, kun sijaisia ei ole saatavissa.
Tuen tarjoaminen osoittaa yhteistä vastuuta.

Myös keskustelut mahdollistavat yhteisen tilannearvion. Vaikka tilanne
ei muutu, kunkin oma suhtautumistapa ja reaktiot voivat muuttua, kun
jokainen voi turvallisesti tuulettaa tunteitaan. Yhdessä sovitaan, miten välttämättömät työt tehdään ja miten asiasta kerrotaan myös potilaille. Ilmapiiri voi keventyä. Yhteistyölle avautuu uudenlaisia mahdollisuuksia. Miten sosiaalinen tuki ilmenee sinun työpaikallasi?

Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornos...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

How Natural Winemaker Frank Cornelissen Innovated While Staying True to His Brand

Lue lisää »

Studies Highlight Gender and Race-Based Gaps in Patent Applications

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

Today I am grateful

This month I celebrate the memory of my dad who passed in 2016. When I sat down to write this week’s blog, I recalled...

Lue lisää »

Turning apathy into action

We were two hours into my shift as a poll worker during last week’s midterm election when a young man dressed in...

Lue lisää »