web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tietotori

Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka vihreiden agendalla

Lähes jokaisella eduskunnan kyselytiúnnilla nousee esille maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka. Siitä pitävät perussuomalaiset huolen. Voikin sanoa, että areena on jätetty pitkälti perussuomalaisille.

Asia nousee esille senkin vuoksi, että vihreät ovat sisäministerin mandaatilla valmistelleet pitkälle meneviä uudistuksia, jotka eivät ole saaneet laajaa hyväksyntää eduskunnassa.

Marinin hallituksen hallitusohjelmassa todetaan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta muun muassa seuraavaa:
"Vapaaehtoisen paluun järjestelmää kehitetään ensisijaisena vaihtoehtona turvata kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistuminen kestävää paluuta tukien. Palautuksiatoimeenpannaan tehokkaasti kunnioittaen perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten palautuskieltoja.

Hallitus pyrkii saamaan aikaan palautussopimukset kaikkien keskeisten kolmansien maiden kanssa, joiden kansalaisia Suomi voi palauttaa turvallisesti. Jatketaan yhteistyötä senvarmistamiseksi, että viranomaisten linjaukset keskeisimpien lähtömaiden tilanteesta jasisäisen paon mahdollisuudesta ovat linjassa YK:n pakolaisjärjestön suositusten kanssahuomioiden myös EASO:n selvitykset.

Käynnistetään lakimuutos ulkomaalaislain muuttamiseksi siten, että säilöönotolle ja asumisvelvollisuudelle vaihtoehtoisena vähemmän rajoittavana ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisempana turvaamistoimena säädetään kielteisen oleskelulupapäätöksensaaneen henkilön tekninen valvonta.

Hallitus kehittää lainsäädäntöä ja soveltamiskäytäntöä sen edistämiseksi, että työllistyneetkielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voivat nykyistä joustavammin saada oleskeluluvan työn perusteella."

Mitä on tapahtunut näiltä osin? Ensinnäkin vihreiden sisäministeriKrista Mikkonen  jatkaa Uuden Suomen mukaan virkamiesselvitystä oleskelulupien myöntämisestä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille. Tältä osin hallituksessa ei näyä olevan yksimielisyyttä asialle. Asia on monitahoinen, koska työskentelyn järjestelyihin liittyy monenlaisia mahdollisuuksia. Millainen työskentely katsottaisiin riittäväksi? Miten estettäisiin kinotekoiset järjestelyt asiassa? Onko teknisen valvonnan selvittely tietoisesti sivuutettu?

Toiseksi, mitä on tapahtunut palautussopimusten suhteen? Julkisuudessa ei asiasta puhuta mitään. Suomi on kuitenkin lähettämässä 75 sotilasta vuodeksi 2022 Irakiin turvallisuuden koulutusyhteistyön OIR-operaatiossa. Miksi Suomi ei tältä ja muun tuen osalta vaadi Irakilta vastavuoroisesti sitä, että Irak vastaanottaa turvapaikkahakemukseen kielteisen päätöksen saaneet kansalaisensa silloinkin, kun nämä eivät halua vapaaehtoisesti palata kotimaahansa Irakiin.

Kolmanneksi, millaisen kuvan Suomi antaisi, jos oleskeluluvat myönnettäisiin läyhemmin perustein kuin esimerkiksi muissa pohjoismaissa? Mihin enää tarvittaisiin koko turvapaikkamenettelyä, jos oleskeluluvan kuitenkin voisi saada?

Vihreät ovat avainasemassa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan valmistelussa ja hoidossa. Puolueellahan on sekä ulkoministerin että sisäministerin salkku. Kansalaisena odottaisi, että hallitus viestittäisi selkeää ja yhtenäistä linjausta näissä asioissa.


Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornos...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

Professor Kash Rangan: Enlightening

Lue lisää »

Vault: How to be a Moral Leader: Sandra Sucher Reads The Making of the Atomic Bomb

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

A few of my favorite things

Neighborhood holiday lights are sparkling and candles are flickering in the windows of the houses in our small town....

Lue lisää »

Gratitude for the one who is always with you

I’m 24 years-old standing in a bathroom no bigger than a linen closet, staring at my bloodshot eyes in a mirror....

Lue lisää »