web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tietotori

Kokemuksia järjestöjen hallitustoiminnasta, osa 45: pähkinänkuoressa

 

Hallituksen päätöksenteko on monivaiheinen prosessi. Sitä voi kuvata Facebookissa julkaisemallani kuviolla.

 

Päätöksentekoon vaikuttavia taustatekijöitä. Järjestön jäsenten tarpeet, huolenaiheet ja muut intressit ovat perustana päätöksille. Samoin esille tulleet ongelmat ja ympäristöstä tulleet haasteet ja odotukset aiheuttavat paineita päätöksentekoon .

 

Jokaisen hallituksen jäsenen ja muiden päätöksentekoon vaikuttavien ihmisten arvot, asenteet, uskomukset, ajattelumallit jne vaikuttavat asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon muiden kuviossa mainittujen asioiden ohella.

 

Ongelma. Hallitus pyrkii päätöksillään vastaamaan erilaisiin tarpeisiin, huolenaiheisiin ja intresseihin ja ratkaisemaan ongelmallisiksi koettuja asioita. Näitä selvitetään MIKSI-kysymyksellä.

 

Hallituksen jäsenten onkin päästävä mahdollisimman paljon yksimielisyyteen siitä, mitä ongelmaa ollaan yhdessä ratkaisemassa. Tällöin selvitellään muuan muassa seuraavia asioita: keitä ongelma koskee, miten se ilmenee, miten se vaikuttaa, milloin se ilmenee jne.

 

Diagnoosi. Määrittelyn perusteella tehdään diagnoosi: mitkä asiat ovat synnyttäneet ongelman, mihin asioihin voidaan vaikuttaa, ketkä voivat vaikuttaa, milloin asiaan pitää puuttua jne.

 

Tulkinnat. Kaikissa näissä ja muissakin päätöksenteon vaiheissa kysymys on aina tulkinnoista. Jokainen hallituksen jäsen tarkastelee asioita omasta näkökulmastaan. Samalta näyttävä asia ei ole koskaan aivan sama kaikille. Tavoitteena on dialogin avulla eri näkemykset ja saavuttaa mahdollisimman pitkälle menevä yhteisymmärrys.

 

Ratkaisun kriteerit. Ennen tavoitteiden asettamista päätetään kriteereistä, joilla eri ratkaisuvaihtoehtoja arvioidaan ja asioista päätetään. Kriteerinä voivat olla esimerkiksi hinta, laaja hyväksyttävyys tai ratkaisun toimeenpanon helppous.

 

Tavoitteet. Näillä vastataan kysymykseen, MITÄ halutaan saada aikaan ongelman ratkaisemiseksi tai intressien tyydyttämiseksi. Tavoitteiden asettamisessa on noudatettava yleisesti hyväksyttyjä perusteita (aikasidonnaisuus, täsmällisyys, hyväksyttävyys jne).

 

Vaihtoehdot. On tärkeää kehitellä mahdollisimman paljon vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi. Tässä vaiheessa niitä ei kritisoida.

 

Vaihtoehtojen arviointi. Vaihtoehtoja arvioidaan suhteessa valittuihin kriteereihin. Samalla pohditaan niiden hyötyjä, mahdollisia ongelmia ja vaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

 

Keskustelussa tuodaan esille argumentit ja vasta-argumentit. Tavoitteena on dialogi, jossa osallistujat luovat yhteistä ymmärrystä tekemällä myönnytyksiä ja vastamyönnytyksiä.

 

Päätös. Päätöksenteko voi tapahtua yksimielisesti, konsensuksena tai äänestäen. Näistä yksimielinen päätöksenteko on vaativinta.

 

Toimeenpano. Se ratkaisee päätöksen laadukkuuden. Huonoa päätöstä ei saa hyväksi täytäntöönpanolla. Laadukkaankin päätöksen voi pilata heikolla toimeenpanolla tai sillä, ettei päätöstä panna lainkaan täytäntöön.

 

 

Uutiset Espoo.fi

Palautteellasi on merkitystä enemmän kuin uskotkaan

Oletko joskus antanut palautetta Espoon kaupungille ja miettinyt onko sillä merkitystä? Palautteesi on meille todella...

Lue lisää »

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.4.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään mm. Henttaan, Suurpellon ja Kuitinmäen väestön...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

5 ways to be a better work-from-home coworker

Lue lisää »

Up Close: Live Online Classrooms

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

Priorities for the wisdom years

The sun is shining bright this morning, an unexpected gift after two days of strong winds and driving rain. It was...

Lue lisää »

I hope something good happens to you today

There are some days when I feel a sincere sense of weariness at the state of our world and I just want to find a small...

Lue lisää »