web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tietotori

Kokemuksia järjestöjen hallitustoiminnasta, osa 41: ristiriidat

Kokemuksia järjestöjen hallitustoiminnasta, osa 41: ristiriidat

 

Järjestöjen hallitusten jäsenet toimivat tavallisesti yhteistyöhakuisesti ja pyrkivät välttämään ristiriitoja. Aina se ei onnistu. Kuten muussakin elämässä hallituksissakin voi esiintyä monenlaisia ristiriitoja, konflikteja, epäsopua, riitaa, kärhämää tai millä nimellä epäsuotuisia tilanteita ja kokemuksia halutaankaan nimittää. Tuolloin vuorovaikutus ei edistä enää perustehtävän hoitoa ja yhteistyötä.

 

Väärinymmärryksissä on usein kyse siitä, että toinen osapuoli tulkitsee sanottua eri tavalla kuin sanoja tarkoitti. On myös mahdollista, että hän ei ymmärrä lainkaan sanottua. On täysin luonnollista, etteivät muut aina anna sanomalle sitä tulkintaa ja merkitystä, jota puhuja tavoitteli.

 

Vuorovaikutussuhteisiin liittyy aina jossain määrin ristiriitaisia tavoitteita, arvoja ja menettelytapoja. Kukaan ei voi koskaan katsella maailmaa täydellisesti toisen silmin eikä asettua täysin toisen asemaan sanomien vastaanottajana, vaikka olisi kuinka empaattinen tahansa. Jokainen hahmottaa maailmaa yksilöllisesti. Koska jokainen näkee asiat eri tavoin, hän tekee havaintoja ja johtopäätöksiä omalla tavallaan. Voidaankin ajatella, että jokaiselle meistä ”sama asia” tarkoittaa ”eri asiaa”, koska asiat liittyvät hyvin eri tavoin omiin kokemuksiin ja ajatusmaailmaan.

 

Jokainen kantaa sisällään jonkinlaisia ristiriitoja. Nämä nousevat esille, kun joku jättää täyttämättä jonkin meille tärkeän toiveen tai tarpeen. Tällöin kukin toimii tavalla, jonka olen elämänsä kuluessa oppinut. Hallituksen jäsen saattaa esimerkiksi ajatella, kollega suhtautuu täysin tunteettomasti ehdotuksiin aina, kun ehdotuksen tekijä on kokeneet epävarmuutta kokouksissa. Tuolloin herää esimerkiksi suuttumuksen, avuttomuuden ja arvottomuuden tunteita. Kaikillahan on toiveena tulla ymmärretyksi, kunnioitetuksi ja kohdelluksi kunnioittavasti.

 

Monitahoisia ristiriitoja

 

Ongelmat hallituksen toiminnassa voivat ilmetä monin tavoin. Hankaluudet voivat olla yksilölähtöisiä tai ne voivat liittyä kahteen yksilöön, yksilöön ja muuhun hallitukseen, hallituksen eri ryhmien välisiin suhteisiin, hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden suhteisiin tai hallituksen jäsenten ja valtuuston tai vastaavan jäsenten suhteisiin.

 

Yksilölähtöiset ristiriidat voivat syntyä esimerkiksi siitä, että joku hallituksen jäsen tai muu kokoukseen osallistuva jatkuvasti myöhästelee, laiminlyö tehtäviään ja muutoin suoraan tai epäsuorasti vaikeuttaa muiden toimintaa. Taustalla voi olla henkilökohtaisia sosiaalisia tai terveydellisiä ongelmia, tehtävien sisältöön ja rooliin liittyviä epäselvyyksiä tai esimerkiksi puutteita osaamisessa. Puhumattomuuskin vai vaikuttaa vuorovaikutukseen.

 

Yksilölähtöisestä ristiriidasta on kysymys myös silloin, kun joku

tavanomaiseen tapaansa ilmaisee itseään siten, että hänen käyttämänsä ilmaisutapa synnyttää ristiriitoja. Tällainen ihminen saattaa asiaa sen kummemmin miettimättä käyttää esimerkiksi seuraavanlaisia ilmaisuja: ”Miten voit tosissasi väittää minulle, että …?” tai

” Kyllähän jokainen ammattilainen tietää, että …!”

 

 

Ristiriitoja voi aiheutua yksinpuhumisesta, liiallisesta tarinankerronnasta, korostuneesta perfektionismista tai keskinäisestä kilpailusta.

 

 

 

 

Usean henkilön väliset ristiriidat. Ristiriidat voivat olla kahden tai useamman henkilön välisiä. Tällöin kysymys voi olla siitä, että kaksi tai useampi hallituksen jäsen toimii tavalla, joka haittaa heidän omaa toimintaansa ja samalla koko hallituksen toimintaa. Tähänkin voi olla monia syitä, esimerkiksi keskinäinen kilpailu, aikaisemmat kielteiset kokemukset yhdessä työskentelystä tai henkilöiden erilainen asennoituminen toiminnan kehittämiseen ja muutoksiin. Tästä sekä ristiriitojen erilaisista vaiheista ja ratkaisukeinoista lisää ”Vaikuta järjestösi hallituksessa” -verkkokurssin aineistossa (www.mytalentia.fi)

 

Järjestöaktiivien kommentteja:

”Ärsyttää, kun kaveri ei kuuntele ja puhuu jatkuvasti puheenvuoroni päälle.”

” Puheenjohtajan jämäkkä toiminta: kissa nostetaan pöydälle ja asiat puhutaan selviksi.”

”Ongelmien lakaiseminen maton alle ei ratkaise mitään. Päinvastoin vaikeuttaa.”

”Ulkopuolinen apu on helpottanut vuorovaikutusta, vaikka aina ei ole ollut helppoa käsitellä vaikeita asioita.”

Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornos...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

Professor Linda Hill: Curiosity

Lue lisää »

HBS Faculty Pick Trends to Watch in 2022

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

A few of my favorite things

Neighborhood holiday lights are sparkling and candles are flickering in the windows of the houses in our small town....

Lue lisää »

Gratitude for the one who is always with you

I’m 24 years-old standing in a bathroom no bigger than a linen closet, staring at my bloodshot eyes in a mirror....

Lue lisää »