web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tietotori

Kokemuksia järjestöjen hallitustoiminnasta, osa 37: päätöksentekotavat

 

Päätöksenteko on aina prosessi. Siinä valitaan toteutettavaksi vaihtoehtojen joukosta se, joka on esimerkiksi helpoin, halvin, yksinkertaisin, eniten kannatusta saanut tai miellyttävin. Monesti esillä on vain yksi vaihtoehto.

 

Laadukas päätöksenteko edellyttää on, että asiaa argumentoidaan monipuolisesti. On välttämätöntä löytää myös vasta-argumentteja ja tarkastella valittavan ratkaisun mahdollisia ongelmia. Päätöksenteko ei ole vain vaihtoehdon valitsemista vaan samalla myös jonkin asian valitsematta jättämistä.

 

Vasta-argumenttien puuttuminen voi viedä päätöksentekoprosessia

harhaan yhtä lailla kuin osallistumattomuus. Samalla tavalla vaikuttaa ryhmäajattelu, jossa ryhmän yhtenäisyydestä huolehtiminen ottaa vallan. Ilmapiirin ja yhtenäisyyden vaalimisen vuoksi jäsenet voivat tarkastella asioita ruusunpunaisten lasien läpi. Asiat nähdään yksinkertaistetusti.

 

Päätöksentekoon voi liittyä myös muita ongelmia: ongelmaa arvioidaan summittaisesti, päätöksenteon kriteereitä ei määritellä, päätöksenteolle asetetaan epämääräiset tavoitteet, päätösten seurauksia ei arvioida riittävästi tai kerätään liian vähän tai liian paljon tietoa taikka jätetään osa tiedosta käyttämättä.

 

Laadukas päätöksenteko edellyttää monitahoista käsittelyä. Ongelmanratkaisuprosessissa kannattaa pyrkiä jatkuvasti peilaamaan keskustelun aikaisempia vaiheita ja kuljettamaan keskustelua tietoisesti vaiheesta toiseen. Parhaimmillaan jäsenet arvioivat jatkuvasti oman keskustelunsa etenemistä. He tekevät yhteenvetoja siitä, miten on edetty ja mihin pitäisi edetä.

 

Hallitus tekee päätöksiä yksimielisesti, konsensuspäätöksinä tai äänestäen. Joskus on tarpeen delegoida päätöksenteko.

 

Yksimielisen päätöksen on päätöksentekomuodoista vaativin. Se edellyttää, että kaikki jäsenet ottavat kantaa omana itsenään ja kaikkien ryhmän jäsenten näkökulmat tulevat mahdollisimman hyvin otetuiksi huomioon. Se edellyttää usein luovien vaihtoehtojen kehittelyä. Yksimielisyyden etuna on päätökseen sitoutuminen.

 

Yksimielinen päätöksenteko voi olla vaikeaa monesta syystä. Hallituksessa on voinut syntyä kuppikuntia tai muita tiukkoja osapuolijakoja, jolloin osapuolet pysyttelevät tiukasti poteroissaan. Jäsenten enemmistö on voinut tottua käyttämään enemmistövaltaa. Osapuol-ten välillä on sovittamattomilta tuntuvia ristiriitoja. Joskus pyritään näennäiseen yksimielisyyteen.

 

Yksimielinen päätöksenteko tapahtuu tavallisimmin siten, ettei kokouksessa ole tehty päätösesityksen kanssa kilpailevia ehdotuksia tai että päätösesitystä jollakin tavalla muokataan.

 

Yksimielisyyden edellytyksiä. Yksimielinen päätöksenteko on mutkatonta yksinkertaisissa ja rutiiniluontoisissa asioissa. Monimutkaisissa ja vaikeissa asioissa yksimielisyyden saavuttaminen edellyttää monenlaisia asioita kuten ongelman yhteistä tunnistamista ja määrittelyä, sopivaa tunneilmastoa, osapuolten tarpeiden ymmärtämistä ja huomioon ottamista, yhteisiä tavoitteita, kriteereiden sopimista, luovia ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkaisuhakuista toimintaa.

 

Aidon yksimielisyyden hakeminen ja saavuttaminen opettaa ihmisiä toimimaan yhdessä, lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttaa saavuttamaan yhteisiä tuloksia. Yksimieliset päätökset ovat usein tärkeitä järjestöpoliittisesti tai järjestön ulkoisen kuvan kannalta.

 

Puheenjohtajan tulkinta yksimielisyydestä. Kokouksen puheenjohtajan kannattaa olla varovainen tulkinnassaan yksimielisyydestä silloin, kun kokouksessa käytetään yksi tai useampia puheenvuoroja, joissa vastustetaan päätösesitystä, vaikka niissä ei ole suoranaisesti esitetty päätösehdotuksen hylkäämistä. Tällöin puheenjohtajan kannattaa nimenomaisesti tiedustella kokoukselta, voidaanko päätös todeta yksimieliseksi. Ilman yksimielisyyden tarkistamista puheenjohtaja toimii virheellisesti, jos hän ilmoittaa päätöksen syntyneen yksimielisesti.

 

Yksimielisyydestä ja sen eri ulottuvuuksista lisää ”Vaikuta järjestösi hallituksessa” -verkkokurssin aineistossa (mytalentia.fi).

 

Järjestöaktiivien kommentteja:

”Vaatii aikaa, jotta saadaan yksimielinen päätös aikaan.”

”Äänestys monesti liian helppo ratkaisu. Ei jakseta selvittää riittävästi asiaa.”

”Puheenjohtaja ei ota aina huomioon muita näkökantoja. ”Pöytäkirjassa lukee, että on päätetty yksimielisesti. Ei vastaa todellisuutta.”

”Yksimielisyys sitouttaa.”

 

Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornos...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

Professor Kash Rangan: Enlightening

Lue lisää »

Vault: How to be a Moral Leader: Sandra Sucher Reads The Making of the Atomic Bomb

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

A few of my favorite things

Neighborhood holiday lights are sparkling and candles are flickering in the windows of the houses in our small town....

Lue lisää »

Gratitude for the one who is always with you

I’m 24 years-old standing in a bathroom no bigger than a linen closet, staring at my bloodshot eyes in a mirror....

Lue lisää »