web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tietotori

Kokemuksia järjestöjen hallitustoiminnasta, osa 36: vaikuttaminen

 

Kokemuksia järjestöjen hallitustoiminnasta, osa 36: vaikuttaminen ja vaikuttuminen

 

Hallituksen jäsenet vaikuttavat eri tavoin toisiinsa ja samalla vaikuttuvat itse kumppanien käyttäytymisestä. Robert C. Cialdinin ym tutkimuksiin perustuvina kerron seuraavassa lyhyesti muutamia vaikuttamiskeinoja.

 

Vastavuoroisuus. Kun hallituksen jäsen tai kokouksen valmistelija auttaa toista tämän arvostamalla tavalla, syntyy autetussa yleensä kiitollisuuden velan tunne. Avun saaja haluaa tietoisesti tai ei-tietoisesti vapautua tunteesta tekemällä jotakin auttajan hyväksi. Autettu voi auttaa myös jotakuta ulkopuolista.

Vastavuoroisuus toimii silloin, kun jäsen tekee toisten arvostamia asioita. Kokouksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi arvostuksen osoittamista toisen esittämille tai sitä, että hän pyytää toisia kehittelemään edelleen esittämiään ideoita.

Vastavuoroisuudessa on myös kääntöpuolensa.  Palvelujen vastaanottaja saattaa tuntea, että häntä manipuloidaan. Hän voi myös kokea, että häneltä odotetaan vastapalvelusta.

 

Sitoutuminen ja johdonmukaisuus. Jokainen pyrkii yleensä olemaan johdonmukainen asenteissaan ja toiminnassaan. Tehdessään ensin pieniä myönnytyksiä hän on taipuvainen jatkamaan myönnytysten tiellä. Jäsen voi esimerkiksi vedota aikaisempaan käytäntöön asiassa tai toisen jäsenen jo ottamaan kantaan, jolloin on johdonmukaista noudattaa tuota käytäntöä.

 

Ryhmäkäyttäytyminen. Vähän kokemusta omaavalla jäsenellä on taipumuksena käyttäytyä siten, kuin hän havaitsee kokeneiden kumppanien käyttäytyvän. Ryhmä vaikuttaa erityisen paljon silloin, kun jäsen on epävarma jossakin tilanteessa tai kun valittavana on useita vaihtoehtoja, joista on vaikea valita. Tuolloin jo muutaman henkilön ilmaisema yhtenäinen kanta saa jäsenen helposti mukautumaan näiden näkemykseen. Jäseneltä vaaditaan rohkeutta toimia ryhmässä vallitsevien näkemysten vastaisesti ja olla oma itsensä. Monesti odotetaan, ettei kukaan ”keikuta venettä”.

 

Jäsen voi hyödyntää ryhmäkäyttäytymistä esimerkiksi seuraavasti: hän pyrkii hankkimaan kannatusta ehdotuksilleen vaikutusvaltaisiksi havaitsemiltaan jäseniltä. Hän tekee yhteenvetoja, joissa ottaa huomioon eri ehdotusten parhaat puolet ja korostaa yhteisiä näkemyksiä ja etuja. Hän voi pyytää toista hallituksen jäsentä esittelemään asiansa hallituksessa, jos hänen omiin ehdotuksiinsa kokemuksen mukaan suhtaudutaan epäilevästi tai torjuvasti, ja toinen jäsen on valmis viemään asiaa eteenpäin.

 

Pitäminen ja miellyttävyys. Ihmiset tekevät mielellään yhteistyötä sellaisten ihmisten kanssa, joista he pitävät ja joiden kanssaan toimiessaan he tuntevat tulevansa arvostetuiksi ja ymmärretyiksi ja joiden kanssa he voivat kokea olonsa turvalliseksi tarvitsematta pelätä paljastamiensa asioiden hyväksikäyttöä tai muita kielteisiä asioita.

 

Käyttäytymiseen vaikuttaa vahvasti ihmisten samankaltaisuus. Se voi perustua monenlaisiin asioihin. Samankaltaisuus luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä puolestaan helpottaa yhteistoimintaa.

 

Tarvitessaan apua hallituksen jäsen pyytää sitä mieluummin mukavalta kaverilta kuin asiansa osaavalta ihmiseltä, josta hän ei pidä.

 

Hyvä pätevyys jää sivuseikaksi, jos ihminen on sosiaalisesti taitamaton. Ihmiset eivät halua olla hänen kanssaan tekemisissä enempää kuin on välttämätöntä. Yhteistyö kangertelee tai on olematonta. Taitamatonta ihmistä vältellään. Ihminen saa yleensä anteeksi osaamisensa puutteita toimimalla miellyttävästi.

 

Hallituksen jäsen voi hyödyntää pitämisen periaatetta esimerkiksi seuraavasti: hän kysyy auliisti muilta neuvoa ja sillä tavalla osoittaa arvostusta toisten ammattitaidolle. Hän kyselee paljon enemmän kuin puhuu itse, kuuntelee aktiivisesti ja empaattisesti ja odottaa

kärsivällisesti omaa puheenvuoroaan – sen kyllä ennättää sanoa - ja tarkistaa asioita ja tekee yhteenvetoja keskustelusta. Hän antaa kannustavaa palautetta ja pyytää sitä omasta toiminnastaan. Hän uskaltaa paljastaa oman tietämättömyytensä jostakin asiasta. Hän tuo näkyvästi esille toisen asiantuntemuksen ja auttaa luomaan uusia verkostosuhteita.

 

Auktoriteetti. Auktoriteetti voi vaikuttaa kokouksissa enemmän kuin moni tulee ajatelleeksi. Se voi perustua hankittuun kokemukseen, muodolliseen asemaan, asiantuntemukseen tai rooliin hallituksessa.

 

Jäsenen kannattaa tiedostaa kokouksessa erityisesti seuraavaa: onko asian esittäjä asiantuntija nimenomaan siinä asiassa, josta esittää vahvoja kannanottoja? Onko jonkun ihmisen ulkoisesti korostetun itsevarmuuden takana kuitenkin epävarmuutta?  Kenellä osallistujista näyttää olevan todellinen vaikutusvalta siitä riippumatta, puhuuko hän kokouksissa juuri mitään?

 

Niukkuus. Hallituksen jäsenet haluavat muiden ihmisten tapaan yleensä sellaista, mitä on niukasti saatavissa. Esimerkiksi kahden vaihtoehtoisen ratkaisumallin esittäminen merkitsee niukkuutta.

 

Lisää vaikuttamisesta ”Vaikuta järjestösi hallituksessa” -verkkokurssin aineistossa (mytalentia.fi).

 

Järjestöaktiivien kommentteja:

”Arvostavassa ilmapiirissa voi olla oma itsensä ja esittää erilaisia asioita.”

”Ryhmän paine. Voi yrittää välttää, esittämällä ensimmäisenä asioita ja perustelemalla hyvin.”

”Joskus olen törmännyt taktiikkaan, että on päätettävä heti. Totuus, ettei ole ollut pakkoa.”

”Meillä vedotaan vanhoihin käytäntöihin, vaikka ne ovat jarruna.”

”Kun tukee muiden esityksiä, saa vastakaikua.” 

 

Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornos...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

Professor Linda Hill: Curiosity

Lue lisää »

HBS Faculty Pick Trends to Watch in 2022

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

A few of my favorite things

Neighborhood holiday lights are sparkling and candles are flickering in the windows of the houses in our small town....

Lue lisää »

Gratitude for the one who is always with you

I’m 24 years-old standing in a bathroom no bigger than a linen closet, staring at my bloodshot eyes in a mirror....

Lue lisää »