web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tietotori

Kokemuksia järjestöjen hallitustoiminnasta, osa 33: tunteet narikkaan?

 

 

Kokemuksia järjestöjen hallitustoiminnasta, osa 33: tunteet narikkaan päätöksenteossa?

 

 Toimitaan nyt järkevästi eikä sotketa tunteita päätöksentekoon!” Tuntuuko tutulta? Tällä tavalla eräs järjestöaktiivi kertoi sanotun hallituksensa kokouksessa. 

Totuus on tietenkin toisenlainen. Tunteet ovat läsnä valmistauduttaessa kokoukseen, sen aikana ja niiden jälkeisissä tilanteissa. Tunteet vaikuttavat ajatteluun ja toimintaan ja päinvastoin.

Tunteet ovatkin tilannearvioita siitä, minkä merkityksen annamme käsillä olevalle tilanteelle oman elämämme kannalta. Jos havaitsemme tavoitteiden saavuttamista edistäviä asioita, herättelemme positiivisia tunteita. Jos näemme tilanteessa ylivoimailta tuntuvia esteitä ja vaikeuksia, annamme tilaa negatiivisille tunteille.

Voimme kokea ennen kokousta, sen aikana tai sen jälkeen esimerkiksi levottomuutta, huolta, hämmästystä, pelkoa, turhautumista ja ahdistuneisuutta samoin kuin uteliaisuutta, innostusta, iloisuutta, ylpeyttä ja tyyneyttä. Tämä voi näkyä esimerkiksi siten, että teemme innostuneina jonkin ehdotuksen, kannattamme nopeasti toisen tekemää ehdotusta, kannustamme muita keskusteluun, tyrmäämme muiden mielipiteitä tai vetäydymme kuoreemme. Tunteita vastaan ei kannata taistella, vaan tunnistaa ja hyväksyä niiden olemassaolo ja pyrkiä säätelemään niitä.

Tunteista ja mielialoista puhuttaessa kannattaa muistaa, etteivät mitkään tunteet ole sellaisinaan hyviä tai huonoja. Pitkälti kysymys on siitä, miten rakentavasti ilmaisemme, tunnistamme, tulkitsemme ja hyväksymme erilaisia tunteita ja hyödynnämme niitä toiminnassa. Sama koskee sitä, miten havaitsemme, tulkitsemme ja ymmärrämme toisten ihmisten ilmaisemia tunteita.

 

Myönteiset tunteet eivät aina johda parhaisiin tuloksiin. Negatiivisista tunteistaan puhuvat tiimit voivat selvitä myönteisistä tunteista puhuvia paremmin analyyttisyyttä vaativista ja monimutkaisista tehtävistä. He kokevat yhteenkuuluvuutta, keskinäistä lojaalisuutta ja tukevat toinen toisiaan. Kun negatiivisia tunteita käsitellään rakentavassa hengessä, voidaan saada aikaan myönteisiä tunteita.

 

Myönteiset tunteet puolestaan parantavat suoritusta luovissa tehtävissä. Myönteisiä tunteita kokevat osallistujat pystyvät ajattelemaan laaja-alaisesti ja löytämään luovia, eri osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja. He ovat myös itsevarmempia kuin kielteisesti ajattelevat. He herättävät helposti luottamusta ja myönteisiä tunteita. Tämä luo pohjaa rakentavalla yhteistyölle jatkossa ja vaikuttaa siihen, miltä päätös tuntuu siitä riippumatta, onko se juuri oman mielen mukainen. Myönteiset tunteet auttavat myös ratkomaan ristiriitoja. Kielteiset tunteet vaikuttavat päinvastoin.

 

Tunteet luovat mielialaa, jolla tarkoitetaan pitempiaikaista taipumusta tuntea jotakin tunnetta yhä uudelleen. Voimme olla hyvällä tuulella tai vaikka ärtyneitä. Mieliala vaikuttaa päätöksiin. Kun mielialamme on korkealla, otamme helposti riskejä. Hyväntuulisina meidän kannattaa yleensä luottaa intuitioomme. Hyvä mieliala on eräällä tavalla siltana intuition käyttöön ja luovuuteen. Samalla kannattaa pitää mielessä, että voimme sortua helposti virheisiin. Kun taas koemme matalapainetta, surua tai epämukavuutta, mielialamme ikään kuin suojelee meitä riskeiltä. Tuolloin meidän kannattaa päättää järjellä.

 

Monet asiat vaikuttavat tunteisiin

Etenkin seuraavat asiat vaikuttavat kokouksen osallistujien tunneilmaisuun: keskinäinen arvostus, autonomian kokemukset, tunneäly, tunneyhteys, toisten tunne- ja statusilmaisu, hallituksen jäsenten ja muiden osallistujien roolit ja aikaisemmat kokemukset.

 

Onneksi meillä on monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa tunteisiin. Voimme pyrkiä säätelemään tunteiden kestoa ja voimakkuutta ja sitä kautta saavuttamaan mahdollisimman hyvä tasapaino. Tästä lisää seuraavassa jutussa.

 

Lue lisää tunteista ”Vaikuta järjestösi hallituksessa” -verkkokurssin aineistosta ()

 

Järjestöaktiivien kommentteja:

”Kokouksissa pyritään olemaan neutraaleja, vaikka sisällä kuohuisi.”

”On hieno, kun tunneilmaisu on sallittua. Voi sanoa, että on epävarma tai että jokin asia ahdistaa.”

”Taitava puheenjohtaja. Kyselee, mitä tunteita asia herättää. Herättää keskustelua.”

”Kun pinnat kiristyvät, on tauon paikka. Jää sanomatta sellaista, mikä myöhemmin kaduttaa.”

”Tunteista kertominen on auttanut olemaan inhimillisiä.”

 

 

Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornos...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

Professor Kash Rangan: Enlightening

Lue lisää »

Vault: How to be a Moral Leader: Sandra Sucher Reads The Making of the Atomic Bomb

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

A few of my favorite things

Neighborhood holiday lights are sparkling and candles are flickering in the windows of the houses in our small town....

Lue lisää »

Gratitude for the one who is always with you

I’m 24 years-old standing in a bathroom no bigger than a linen closet, staring at my bloodshot eyes in a mirror....

Lue lisää »