web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tietotori

Kokemuksia järjestöjen hallitustoiminnasta, osa 31: päätöksenteon haasteita

Kokemuksia järjestöjen hallitustoiminnasta, osa 31: päätöksenteon haasteita

 

Päätöksenteko on monimutkainen prosessi. Vaikka pohjatyö on tehty hyvin, ennen varsinaista päätösprosessia on syytä käsitellä päätöksenteon luonnetta sekä havainto- ja ajatteluharhoja tai -vinoumia.

 

Joissakin asioissa päätöksenteko helppoa ja joissakin erityisen vaikeaa. Ratkottavina on myös niin sanottuja pirullisia ongelmia, joihin ei tunnu olevan lainkaan kelvollisia ratkaisuja.

 

Helppoja asioita ovat rutiiniluontoiset päätökset kuten kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Vaikeissa päätöksissä on monenlaisia ratkaisuun vaikuttavia tekijöitä. Päätökset voivat vaikuttaa eri tahoihin eri tavoin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kaikkia mahdollisia vaikutuksia ei pystytä ottamaan etukäteen huomioon. Ne voivat ilmetä vasta pitkän ajan kuluttua. Joskus ei huomata punnita vaihtoehtoja siltä kannalta, että niillä on erilainen painoarvo suhteessa tavoitteisiin. Jotkin tavoitteet saattavat myös olla jo alun perin ristiriidassa keskenään.

 

Erilaiset vinoumat ja harhat

 

Ajatteluun myös sisältyy monenlaisia havainto- ja ajatteluharhoja tai -vinoumia. Tuolloin esimerkiksi haemme helposti päätöksenteon perustaksi vain sellaista tietoa, joka vastaa uskomuksiamme ja odotuksiamme. Sivuutamme kaiken sellaisen tiedon, joka on ristiriidassa vahvojen uskomustemme ja asenteidemme kanssa.

 

Turvaudumme liiaksi aikaisempiin kokemuksiin ja käytämme hyväksi nopeasti muistista kumpuavaa tietoa tarkastelematta sen soveltuvuutta uudessa tilanteessa.

 

Yliarvioimme myönteisten tapahtumien todennäköisyyden ja vastaavasti aliarvioimme kielteisten tapahtumien todennäköi-syyden. Tämä voi ilmetä esimerkiksi siten, että ajattelemme jonkin hankkeen hoituvan nopeassa aikataulussa tai oletamme muiden hyväksyvän itse objektiivisena pitämämme perusteet vaikkapa jonkin sopimuksen solmimiseksi. Samalla sivuutamme sen tosiasian, ettei muilla ole tuossa vaiheessa minkäänlaista halua päättää asiasta.

 

Saatamme ajatella jonkun henkilön olevan asiantuntija myös sellaisissa asioissa, joissa tämä ei ole millään mittarilla asiantuntija. Puhutaan haloefektistä.

 

Kuvittelemme, että hallituksen muut jäsenet ymmärtävät asiat samalla tavalla kuin me itse. ”Mehän kaikki tiedämme, että …” tai ”On itsestään selvää, että …”  Tämä ei tietenkään pidä sellaisenaan paikkaansa.

 

Lue lisää ”Vaikuta järjestösi hallituksessa” -verkkokurssin (www.mytalentia.fi) aineistosta.

 

Järjestöaktiivien kommentteja:

”Helppoihin asioihin tulee käytetyksi enemmän aikaa kuin vaikeisiin ongelmiin. Ei kuitenkaan aiheuta keskustelua hallituksessa.”

”Konkareilla on valmiita vastauksia.”

”Kun on vaikea ongelma, vastuuta ei ole mukava ottaa.”

”Kaikki esittelijät eivät tykkää, kun kysyy, miksi jotakin vaihtoehtoa ei ole selvitetty.”

”Arvostan esittelijää, joka kertoo samalla mahdollisista ongelmista taikka esityksen heikkouksista.”

Uutiset Espoo.fi

Kustannustuen kolmas hakukierros alkaa 27.4. – Mukana yksinyrittäjätuki ja sulkemiskorvaus

Yritysten kustannustukea haetaan Valtiokonttorista. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on...

Lue lisää »

Koronarokotukset Espoossa: Lisätietoa Vaxzevria-rokotteen käytöstä sekä 65-69-vuotiaiden mahdollisuudesta valita rokotteensa

THL on linjannut, että 65-69-vuotiaat voivat valita koronarokotteensa toukokuun alusta alkaen. Viime aikoina vuosina...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

5 ways to be a better work-from-home coworker

Lue lisää »

Returning to Campus: Elizabeth Kennedy

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

Priorities for the wisdom years

The sun is shining bright this morning, an unexpected gift after two days of strong winds and driving rain. It was...

Lue lisää »

I hope something good happens to you today

There are some days when I feel a sincere sense of weariness at the state of our world and I just want to find a small...

Lue lisää »