web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tietotori

Luottamus palautten kivijalkana

Luottamus palautteen kivijalkana

 

”Jos yrität vaikuttaa johonkin ihmiseen, joka ei luota sinuun, et pääse pitkälle; saatat jopa herättää epäluuloa, koska sinusta välittyy manipulaatio.”

Amy Cuddy

 

Palaute on osa monipuolista yhteistyötä. Rakentava yhteistyö perustuu keskinäiselle luottamukselle. Luottamus rakentuu tunteelle siitä, että toinen henkilö on luotettava. Palautteen antajalla ja saajalla voi olla toisistaan poikkeava käsitys toistensa luotettavuudesta.

 

Luottamuksen taso työyhteisössä näkyy muun muassa avoimuudessa eli siinä, miten ja millaista tietoa vaihdetaan, miten palau-tetta annetaan ja vastaanotetaan ja kuinka valmiita ihmiset ovat yhteistyöhön. Jokainen voi tunnistaa luottamuksen omissa aikomuksissaan.

 

Luottamuksesta kertoo myös se, kuinka paljon antaa toisten vaikuttaa itseen, pyytääkö muilta apua ja uskooko siihen, mitä muut sanovat. Luottamuksen määrä näkyy suoraan myös vallan, vastuun ja delegoinnin määrässä ja laadussa. Kun luottaa toiseen ihmiseen, on helppo antaa tälle vastuullisia tehtäviä, koska tietää, että ne tulevat tehdyksi ja toinen tekee parhaansa.

 

Luottamuksen rakentaminen

Ihmiset rakentavat ja ylläpitävät luottamusta eri tavoin. Asiaa voi tarkastella vakuuttumisen kautta. Kyseessä on jatkumo: toisessa päässä ovat ne, joiden saaminen vakuuttuneiksi kestää hyvin pitkään ja vaatii paljon todisteita, ja toisessa päässä taas ne, jotka tietoisesti luottavat aina, mikäli syytä muuhun ei ole.

 

Ihmisten välinen luottamus voi rakentua eri tavoin. Ihmisillä on erilaisia rooleja työpaikalla. Johdettavalla on odotuksia esimiehen roolin mukaiseen käyttäytymiseen. Vastaavasti esimies odottaa johdettavaltaan tehtävän mukaista käyttäytymistä.

 

Ihmiset arvioivat toistensa tarkoitusperiä ja tavoitteita suhteessa yhteisiin tavoitteisiin ja yhteistyöhön. Kun esimies on vaihtunut ja uusi esimies antaa alaiselleen palautetta tai päinvastoin, molemmat opettelevat samalla tuntemaan toinen toisiaan.

 

Suurin osa ihmisistä perustaa luottamuksensa kokemukseen toisen henkilön käyttäytymisestä. Vuorovaikutuksen määrä ja laatu vaikuttavat luottamukseen. Se voi vahvistua tai heikentyä erilaisten kokemusten seurauksena. On toki mahdollista luottaa ilman mitään kokemusta toisen toiminnasta.

 

Suomessa on vahva luottamuksen kulttuuri. Ihmiset luottavat toisiinsa, jollei ole mitään syytä olla luottamatta. Kysymys on eräänlaisesta pikaluottamuksesta. Sitä voidaan kutsua myös sinisilmäisyydeksi tai herkkäuskoisuudeksi. Tilanteeseen sopivalla käyttäytymisellä on vaikutusta luottamukseen. Hyvä tilannetaju edistääkin luottamuksen syntymistä.

 

Parhaimmillaan palautteen antajan ja saajan välinen luottamus kehittyy sellaiseksi, että kumpikin ymmärtää pienistäkin vihjauksista toisen aikomukset ja luottaa kummankin pyrkivän yhteisiin tavoitteisiin. Silloin ihmiset luottavat toistensa vilpittömyyteen ja ottavat kummankin edut tasapuolisesti huomioon.

 

Juttusarjan seuraavassa osassa käsittelen luottamuksen rakennuspuita.

 

 

Uutiset Espoo.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.4.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään mm. Henttaan, Suurpellon ja Kuitinmäen väestön...

Lue lisää »

Pääkaupunkiseutu purkaa ensin nuorten rajoituksia ja avaa alle 20-vuotiaiden ulkoharrastustoiminnan

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä keskusteli kokouksessaan torstaina 15.4.2021 hallituksen suunnitelmasta...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

5 ways to be a better work-from-home coworker

Lue lisää »

Up Close: Live Online Classrooms

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

Priorities for the wisdom years

The sun is shining bright this morning, an unexpected gift after two days of strong winds and driving rain. It was...

Lue lisää »

I hope something good happens to you today

There are some days when I feel a sincere sense of weariness at the state of our world and I just want to find a small...

Lue lisää »