web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tietotori

Eri näkökulmat järjestöjen päätöksenteossa

 

Järjestöjen päätöksenteossa tavoitteilla on moninainen merkitys. Ne suuntaavat ajattelua, tunteita ja toimintaa. Ne voivat saada ihmiset uskomaan, että tavoitteet saavutetaan, ja unohtamaan taikka sivuuttamaan tiellä olevat esteet ja odottamat sattumat. Myös muiden tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavien tahojen näkökulmat ja mahdollinen toiminta saatetaan jättää liian vähälle huomiolle, kun usko omaan asiaan on niin vahva. Kysymyksessä on varsin yleinen suunnitteluharha.

 

On selvää, että ilman tavoitteita toiminta olisi hapuilevaa ja johtaisi sattumanvaraisiin tuloksiin. Samalla on kuitenkin muistettava, ettei läheskään kaikkia asioita voida luotettavasti ennakoida. Tässä asiassa asiantuntijoiksi tunnustetut ihmiset ovat yhtä heikoilla kuin kaikki muutkin. Muutenhan emme olisi kokeneet vaikkapa tämän vuosituhannen alun finanssikriisiä taikka parhaillaan jylläävää korona-pandemiaa pitkäaikaisine seurausvaikutuksineen.

 

Tavoitteet ovat keskeinen asia myös työmarkkinaneuvotteluissa. Työmarkkinoilla nähtiin tänä keväänä monia vaikeita neuvotteluja. Kuntasektorillakin oli vaikeuskerrointa riittäviin. Hoitajaliitot SuPer ja Tehy vaativat palkkaohjelmaa, jossa hoitajille olisi turvattu 10 vuoden aikana vientialoja suuremmat palkankorotukset. Tavoit-teena oli myös hoitohenkilöstön oma sopimus. Kaikkien järjestöjen tavoitteena oli kiky-tunneista luopuminen.

 

Sitten tuli korona, joka asetti palikat uuteen asentoon. Sosiaali- ja terveydenhuollossa keskityttiin koronan hoitoon ja jäljittämiseen. Muita hoitoja lykättiin. Henkilökunnan työvelvoitetta laajennettiin. Kuntien ja kuntayhtymien menot kasvoivat huomattavasti. Kuntien talous heikentyi.

 

Uudessa tilanteessa viime vuoden puolella asetettujen tavoitteiden saavuttaminen osoittautui aikaisempaa vaikeammaksi.

 

Sopimuskierroksen jälkeen jokainen järjestö tekee omat arvionsa neuvotteluista. Tällöin kannattaa kiinnittää huomiota myös sellaisiin näkökulmiin, joihin ei välttämättä ollut tavoitteita asetettaessa ja neuvottelujen kuluessa kiinnitetty ainakaan riittävästi huomiota. Tämä tarkoittaa asioiden tarkastelemista varsinkin seuraavista näkökulmista:

 

  • Oliko kuntatyönantajalla intressiä tukea Superin ja Tehyn tavoitteita?
  • Mitkä ovat olleet kuntasektorin järjestöjen ja työantajan yhteiset intressit? Mitkä intressit ovat olleet vahvasti vastakkaisia ja mitkä neuvotteluissa yhteensovitettavia?
  • Mitkä intressit ovat olleet vastaavasti eri järjestöjen yhteisiä? Miten yhteisiä intressejä oli pyritty selvittämään ja tavoitteita muokkaamaan?
  • Missä asioissa Super ja Tehy jäivät yksin intresseineen ja tavoitteineen? Mikä merkitys tällä oli neuvottelujen onnistumisen kannalta?
  • Mikä on ollut poliittisen päätöksenteon rooli? Entä median kannanotot?
  • Mitkä olivat jäsenten mielipiteet muuttuneessa tilanteessa?
  • Mikä merkitys neuvottelujen kulkuun oli sillä, että tavoitteet oli julkistettu näyttävästi?
  • Millä tavalla varauduttiin ennakolta arvaamattomiin tapahtumiin?
  • Otettiinko ja millä tavalla neuvottelujen kuluessa muuttuneet olot huomioon ja mikä vaikutus tällä oli alkuperäisiin tavoitteisiin?
  • Miten arvioidaan saavutettuja tuloksia suhteessa tavoitteisiin? Tällöin kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: tavoitteiden uskottavuus, haasteellisuus, täsmällisyys ja realistisuus (saavutettavuus). Entä neuvotteluprosessissa onnistumista?

 

Kunkin asian osalta kannattaa miettiä, mitä asioista olisi ajateltu kyseisen tahon näkökulmasta. Käytännössä ei tietenkään ole mahdollista tietää ja tuntea tarkasti sitä, mitä jonkin toisen tahon toimijat asioista oikeasti ajattelivat.

 

Eri näkökulmien tarkastelu tarjoaa mahdollisuuden havaita aikaisempaa enemmän erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Samalla monien näkökulmien tarkastelu voi joustavoittaa ajattelua ja auttaa sopeuttamaan toimintaa koko ajan muuttuviin olosuhteisiin. 

 

 

Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornos...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

Professor Linda Hill: Curiosity

Lue lisää »

HBS Faculty Pick Trends to Watch in 2022

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

A few of my favorite things

Neighborhood holiday lights are sparkling and candles are flickering in the windows of the houses in our small town....

Lue lisää »

Gratitude for the one who is always with you

I’m 24 years-old standing in a bathroom no bigger than a linen closet, staring at my bloodshot eyes in a mirror....

Lue lisää »