web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tietotori

Eri näkökulmat järjestöjen päätöksenteossa

 

Järjestöjen päätöksenteossa tavoitteilla on moninainen merkitys. Ne suuntaavat ajattelua, tunteita ja toimintaa. Ne voivat saada ihmiset uskomaan, että tavoitteet saavutetaan, ja unohtamaan taikka sivuuttamaan tiellä olevat esteet ja odottamat sattumat. Myös muiden tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavien tahojen näkökulmat ja mahdollinen toiminta saatetaan jättää liian vähälle huomiolle, kun usko omaan asiaan on niin vahva. Kysymyksessä on varsin yleinen suunnitteluharha.

 

On selvää, että ilman tavoitteita toiminta olisi hapuilevaa ja johtaisi sattumanvaraisiin tuloksiin. Samalla on kuitenkin muistettava, ettei läheskään kaikkia asioita voida luotettavasti ennakoida. Tässä asiassa asiantuntijoiksi tunnustetut ihmiset ovat yhtä heikoilla kuin kaikki muutkin. Muutenhan emme olisi kokeneet vaikkapa tämän vuosituhannen alun finanssikriisiä taikka parhaillaan jylläävää korona-pandemiaa pitkäaikaisine seurausvaikutuksineen.

 

Tavoitteet ovat keskeinen asia myös työmarkkinaneuvotteluissa. Työmarkkinoilla nähtiin tänä keväänä monia vaikeita neuvotteluja. Kuntasektorillakin oli vaikeuskerrointa riittäviin. Hoitajaliitot SuPer ja Tehy vaativat palkkaohjelmaa, jossa hoitajille olisi turvattu 10 vuoden aikana vientialoja suuremmat palkankorotukset. Tavoit-teena oli myös hoitohenkilöstön oma sopimus. Kaikkien järjestöjen tavoitteena oli kiky-tunneista luopuminen.

 

Sitten tuli korona, joka asetti palikat uuteen asentoon. Sosiaali- ja terveydenhuollossa keskityttiin koronan hoitoon ja jäljittämiseen. Muita hoitoja lykättiin. Henkilökunnan työvelvoitetta laajennettiin. Kuntien ja kuntayhtymien menot kasvoivat huomattavasti. Kuntien talous heikentyi.

 

Uudessa tilanteessa viime vuoden puolella asetettujen tavoitteiden saavuttaminen osoittautui aikaisempaa vaikeammaksi.

 

Sopimuskierroksen jälkeen jokainen järjestö tekee omat arvionsa neuvotteluista. Tällöin kannattaa kiinnittää huomiota myös sellaisiin näkökulmiin, joihin ei välttämättä ollut tavoitteita asetettaessa ja neuvottelujen kuluessa kiinnitetty ainakaan riittävästi huomiota. Tämä tarkoittaa asioiden tarkastelemista varsinkin seuraavista näkökulmista:

 

  • Oliko kuntatyönantajalla intressiä tukea Superin ja Tehyn tavoitteita?
  • Mitkä ovat olleet kuntasektorin järjestöjen ja työantajan yhteiset intressit? Mitkä intressit ovat olleet vahvasti vastakkaisia ja mitkä neuvotteluissa yhteensovitettavia?
  • Mitkä intressit ovat olleet vastaavasti eri järjestöjen yhteisiä? Miten yhteisiä intressejä oli pyritty selvittämään ja tavoitteita muokkaamaan?
  • Missä asioissa Super ja Tehy jäivät yksin intresseineen ja tavoitteineen? Mikä merkitys tällä oli neuvottelujen onnistumisen kannalta?
  • Mikä on ollut poliittisen päätöksenteon rooli? Entä median kannanotot?
  • Mitkä olivat jäsenten mielipiteet muuttuneessa tilanteessa?
  • Mikä merkitys neuvottelujen kulkuun oli sillä, että tavoitteet oli julkistettu näyttävästi?
  • Millä tavalla varauduttiin ennakolta arvaamattomiin tapahtumiin?
  • Otettiinko ja millä tavalla neuvottelujen kuluessa muuttuneet olot huomioon ja mikä vaikutus tällä oli alkuperäisiin tavoitteisiin?
  • Miten arvioidaan saavutettuja tuloksia suhteessa tavoitteisiin? Tällöin kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: tavoitteiden uskottavuus, haasteellisuus, täsmällisyys ja realistisuus (saavutettavuus). Entä neuvotteluprosessissa onnistumista?

 

Kunkin asian osalta kannattaa miettiä, mitä asioista olisi ajateltu kyseisen tahon näkökulmasta. Käytännössä ei tietenkään ole mahdollista tietää ja tuntea tarkasti sitä, mitä jonkin toisen tahon toimijat asioista oikeasti ajattelivat.

 

Eri näkökulmien tarkastelu tarjoaa mahdollisuuden havaita aikaisempaa enemmän erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Samalla monien näkökulmien tarkastelu voi joustavoittaa ajattelua ja auttaa sopeuttamaan toimintaa koko ajan muuttuviin olosuhteisiin. 

 

 

Uutiset Espoo.fi

Kustannustuen kolmas hakukierros alkaa 27.4. – Mukana yksinyrittäjätuki ja sulkemiskorvaus

Yritysten kustannustukea haetaan Valtiokonttorista. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on...

Lue lisää »

Koronarokotukset Espoossa: Lisätietoa Vaxzevria-rokotteen käytöstä sekä 65-69-vuotiaiden mahdollisuudesta valita rokotteensa

THL on linjannut, että 65-69-vuotiaat voivat valita koronarokotteensa toukokuun alusta alkaen. Viime aikoina vuosina...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

5 ways to be a better work-from-home coworker

Lue lisää »

Returning to Campus: Elizabeth Kennedy

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

Priorities for the wisdom years

The sun is shining bright this morning, an unexpected gift after two days of strong winds and driving rain. It was...

Lue lisää »

I hope something good happens to you today

There are some days when I feel a sincere sense of weariness at the state of our world and I just want to find a small...

Lue lisää »