web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tietotori

Järjellä, tunteella ja intuitiolla päättäminen

Päätöksenteko hallituksessa

 

Päätöksenteko on pintapuolisesti yksinkertaista toimintaa. Määritellään tavoite tai ongelma. Päätetään ratkaisun kriteereistä. Tuotetaan erilaisia ratkaisuvaih-toehtoja. Punnitaan niitä suhteessa valittuihin kriteereihin ja samalla arvioidaan päätösten vaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä niiden hyötyjä ja haittoja. Lopuksi valitaan vaihtoehto, joka on paras tai jota esimerkiksi vastus-tetaan vähiten. Näin voikin tapahtua, kun ratkaistavana on hyvin määritelty ongelma tai ratkaistava asia.

 

Joskus ongelmat eivät ole yksiselitteisiä ja selviä. Silloin joudutaan käyttämään aika ja voimavaroja ongelman selvittämiseen ja määrittämiseen, jotta pystytään kehittelemään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Mikään yksittäinen vaihtoehto ei välttämättä näyttäydy ihanteellisena ratkaisuna.

 

Erikseen ovat vielä niin sanotut pirulliset ongelmat. Ongelmaa voi olla vaikea hahmottaa, koska siihen liittyy niin monia toisiinsa kietoutuneita asioita ja ristiriitoja. Aikaisemmin toteutetut tai yksinkertaisilta vaikuttavat ratkaisumallit eivät johda onnistuneisiin tuloksiin. Voi olla, että yksi ratkaisumalli johtaakin uusiin ongelmiin.

 

Järjellä, tunteella vai intuitiolla?

 

Jotkut korostavat päätöksenteon järkiperäisyyttä tiedostamatta tarkoin itsekään, mitä he sillä tarkoittavat. viittaavat järjen käyttöön, objektiiviseen ja neutraaliin asioiden lähestymistapaan, analysoimiseen, fokusoimiseen ja loogiseen päättelyyn. Tällaisella ajattelulla ja ongelmanratkaisulla pyritään hankkimaan käsitteellistä tietoa ja lähestymään asioita tavoitteena oikea ratkaisu. Tässä on kuitenkin monenlaisia rajoituksia. Monet asiat ovat liian monimutkaisia ratkaistaviksi perinteisten logiikan sääntöjen perusteella. Kaikkien ratkaisujen perustaksi ei ole esimerkiksi saatavissa riittävästi objektiivista tietoa. Helposti myös sivuutetaan päätöksentekoon vaikuttavat erilaiset havainto- ja ajatteluvinoumat.

 

Samalla helposti sivuutetaan tai jopa kielletään tunteiden vaikutus päätöksiin. Tunteet ovat kuitenkin läsnä ihmisten valmistautuessa kokoukseen, sen aikana ja niiden jälkeisissä tilanteissa. Tunteet vaikuttavat ajatteluun, toimintaan ja päinvastoin. Puheenjohtajan toiminta kokouksessa vaikuttaa olennaisesti kokouksen tunneilmastoon ja ilmapiiriin.

Vastaavasti intuitiolla on merkitystä päätöksenteossa. Yksinkertaistaen voi sanoa, että intuitio on sitä, kun ihminen tietää jonkin asian tietämättä, miten hän sen tietää. Intuitio on yksi tapa tietää auktoriteetti-, kokemus- ja päättelytiedon ohella. Se on osa luovaa ajattelua ja toimintaa.

 

Käsittelen näitä asioita www.mytalentia.fi-sivustolla ilmestyvillä verkkokursseilla ”Vaikuta järjestösi hallituksessa” ja ”Pyritkö järjestön puheenjohtajaksi?” 

Uutiset Espoo.fi

Kustannustuen kolmas hakukierros alkaa 27.4. – Mukana yksinyrittäjätuki ja sulkemiskorvaus

Yritysten kustannustukea haetaan Valtiokonttorista. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on...

Lue lisää »

Koronarokotukset Espoossa: Lisätietoa Vaxzevria-rokotteen käytöstä sekä 65-69-vuotiaiden mahdollisuudesta valita rokotteensa

THL on linjannut, että 65-69-vuotiaat voivat valita koronarokotteensa toukokuun alusta alkaen. Viime aikoina vuosina...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

5 ways to be a better work-from-home coworker

Lue lisää »

Returning to Campus: Elizabeth Kennedy

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

Priorities for the wisdom years

The sun is shining bright this morning, an unexpected gift after two days of strong winds and driving rain. It was...

Lue lisää »

I hope something good happens to you today

There are some days when I feel a sincere sense of weariness at the state of our world and I just want to find a small...

Lue lisää »