web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tietotori

Järjellä, tunteella ja intuitiolla päättäminen

Päätöksenteko hallituksessa

 

Päätöksenteko on pintapuolisesti yksinkertaista toimintaa. Määritellään tavoite tai ongelma. Päätetään ratkaisun kriteereistä. Tuotetaan erilaisia ratkaisuvaih-toehtoja. Punnitaan niitä suhteessa valittuihin kriteereihin ja samalla arvioidaan päätösten vaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä niiden hyötyjä ja haittoja. Lopuksi valitaan vaihtoehto, joka on paras tai jota esimerkiksi vastus-tetaan vähiten. Näin voikin tapahtua, kun ratkaistavana on hyvin määritelty ongelma tai ratkaistava asia.

 

Joskus ongelmat eivät ole yksiselitteisiä ja selviä. Silloin joudutaan käyttämään aika ja voimavaroja ongelman selvittämiseen ja määrittämiseen, jotta pystytään kehittelemään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Mikään yksittäinen vaihtoehto ei välttämättä näyttäydy ihanteellisena ratkaisuna.

 

Erikseen ovat vielä niin sanotut pirulliset ongelmat. Ongelmaa voi olla vaikea hahmottaa, koska siihen liittyy niin monia toisiinsa kietoutuneita asioita ja ristiriitoja. Aikaisemmin toteutetut tai yksinkertaisilta vaikuttavat ratkaisumallit eivät johda onnistuneisiin tuloksiin. Voi olla, että yksi ratkaisumalli johtaakin uusiin ongelmiin.

 

Järjellä, tunteella vai intuitiolla?

 

Jotkut korostavat päätöksenteon järkiperäisyyttä tiedostamatta tarkoin itsekään, mitä he sillä tarkoittavat. viittaavat järjen käyttöön, objektiiviseen ja neutraaliin asioiden lähestymistapaan, analysoimiseen, fokusoimiseen ja loogiseen päättelyyn. Tällaisella ajattelulla ja ongelmanratkaisulla pyritään hankkimaan käsitteellistä tietoa ja lähestymään asioita tavoitteena oikea ratkaisu. Tässä on kuitenkin monenlaisia rajoituksia. Monet asiat ovat liian monimutkaisia ratkaistaviksi perinteisten logiikan sääntöjen perusteella. Kaikkien ratkaisujen perustaksi ei ole esimerkiksi saatavissa riittävästi objektiivista tietoa. Helposti myös sivuutetaan päätöksentekoon vaikuttavat erilaiset havainto- ja ajatteluvinoumat.

 

Samalla helposti sivuutetaan tai jopa kielletään tunteiden vaikutus päätöksiin. Tunteet ovat kuitenkin läsnä ihmisten valmistautuessa kokoukseen, sen aikana ja niiden jälkeisissä tilanteissa. Tunteet vaikuttavat ajatteluun, toimintaan ja päinvastoin. Puheenjohtajan toiminta kokouksessa vaikuttaa olennaisesti kokouksen tunneilmastoon ja ilmapiiriin.

Vastaavasti intuitiolla on merkitystä päätöksenteossa. Yksinkertaistaen voi sanoa, että intuitio on sitä, kun ihminen tietää jonkin asian tietämättä, miten hän sen tietää. Intuitio on yksi tapa tietää auktoriteetti-, kokemus- ja päättelytiedon ohella. Se on osa luovaa ajattelua ja toimintaa.

 

Käsittelen näitä asioita www.mytalentia.fi-sivustolla ilmestyvillä verkkokursseilla ”Vaikuta järjestösi hallituksessa” ja ”Pyritkö järjestön puheenjohtajaksi?” 

Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornos...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

Professor Linda Hill: Curiosity

Lue lisää »

HBS Faculty Pick Trends to Watch in 2022

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

A few of my favorite things

Neighborhood holiday lights are sparkling and candles are flickering in the windows of the houses in our small town....

Lue lisää »

Gratitude for the one who is always with you

I’m 24 years-old standing in a bathroom no bigger than a linen closet, staring at my bloodshot eyes in a mirror....

Lue lisää »