web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tietotori

Kysyminen hallituksen kokouksissa, jatkuu

Kysyminen hallituksen kokouksessa, jatkuu

 

Kysyminen ja kuunteleminen ovat olennainen osa järjestön hallituksen jäsenten toimintaa kokouksissa.

 

 

Kysymisen ajoituksella voi olla merkittävä vaikutus siihen, miten kysymyksen kohde ja muut kokouksen osallistujat siihen suhtautu-vat ja millaiseen tulokseen kysyminen johtaa. Monesti kokoukseen osallistujalla saattaa olla houkutuksena kommentoida toista ihmistä heti, kun tämän puheenvuorossa on sellaista, mikä aiheuttaa itsessä etenkin kielteisiä tuntemuksia taikka mistä on itse jyrkästi eri mieltä.

 

Aistien vaikutus

 

Aistit vaikuttavat tapaamme viestiä. Eri ihmiset käyttävät erilaisia viestintätapoja. Tunnistamalla toisen tavanomaisen tavan puhua voimme käyttää kyselyssä hänen suosimaansa tapaa.

 

Visuaalinen ihminen käyttää sanoja, jotka kytkeytyvät näköha-vaintoon (”näetkö”, ”valaisetko” jne). Auditiivinen ihminen käyttää kuulemiseen liittyviä sanoja, jolloin kysymme häneltä esimerkiksi sanoilla ”kerrotko”, kommentoisitko” ja vastaavaa. Kinesteettiseltä (kosketus- tai tunne) ihmiseltä voimme kysyä käyttämällä esimerkiksi seuraavanlaisia sanoja: ”tuntua”, ”käsitellä” ja vastaavaa.  Voidaan puhua myös neutraaleista ihmisistä, joilta voidaan kysyä esimerkiksi sanoilla ””päättää”, ”ratkaista”, ”ymmärtää ja vastaavaa. Eri tavoin aisteja käyttäviä ihmisiä kannattaa kosketella erilaisella puheella ja kysymyksillä.

 

 

Ilmaisemme kysymyksillä tunteita. Vaikutamme siihen, miten muut osallistujat ja kysymyksen kohde reagoivat ja ilmaisevat tunteitaan.

 

Tunteilla ja niiden ilmaisemisella on tärkeä merkitys hallituksen ja koko järjestön toiminnassa. Erityisen tärkeässä roolissa on kokouksen puheenjohtaja. Hänen toimintansa vaikuttaa olennaisesti siihen, miten muut osallistujat kokevat ja arvioivat kokouksen ilmapiiriä.

 

Millaisia kysymyksiä?

 

Sanavalinnat ja kysymystekniikka ovat tärkeitä. Niiden avulla voi selventää ja täsmentää asioita. Ne vaikuttavat olennaisesti ko-kouksen ilmapiiriin. Sen vuoksi kannattaa yrittää käyttää hyviä kysymyksiä, nimenomaan sellaisia, jotka

 

  • rakentavat luottamusta
  • joihin ei ole vielä olemassa valmiita vastauksia
  • jotka auttavat ymmärtämään puhujan ajatus- ja tunnemaailmaa ja kokemusta pintaa syvemmältä
  • auttavat kysyjää hahmottamaan omaa tilannettaan ja ajatteluaan
  • auttavat ideoimaan yhdessä ja löytämään ratkaisuja
  • ottavat huomioon yhteiset tavoitteet

 

 

Eri kysymykset vievät keskustelua eri tavoin eteenpäin, hanka-loittavat sitä ja jopa lopettavat sen. Kysymykset voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin ryhmiin: avoimiin, suljettuihin, uudelleen muotoiltuihin, johdatteleviin, leimaaviin, tiedon hankintaan kohdistuviin, vertaileviin, tarkentaviin, oletuksia sisältäviin, mielipidettä luotaaviin ja TED-kysymyksiin.

 

Näistä samoin kuin edellä kerrotuista asioista tarkemmin verkkokurssien ”Vaikuta järjestösi hallituksessa”ja ”Pyritkö järjestön puheenjohtajaksi?” käsikirjoissa. Ilmestyvät myöhemmin kesäkuussa (mytalentia.fi)

 

 

Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornos...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

Professor Linda Hill: Curiosity

Lue lisää »

HBS Faculty Pick Trends to Watch in 2022

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

A few of my favorite things

Neighborhood holiday lights are sparkling and candles are flickering in the windows of the houses in our small town....

Lue lisää »

Gratitude for the one who is always with you

I’m 24 years-old standing in a bathroom no bigger than a linen closet, staring at my bloodshot eyes in a mirror....

Lue lisää »