web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tietotori

Osallistumistavat käytännössä

Osallistumistapoja käytännössä

 

Hallituksen jäsenten osallistumistapoja voidaan luokitella eri tavoin. Niitä voidaan tarkastella siitä näkökulmasta, kohdistuvatko ne ensisijaisesti ihmisten välisiin suhteisiin vai tehtävään. 

 

Suhdetasolla ilmaukset voivat olla positiivisia ja negatiivisia. Tehtä-vätason osallistumistavat ovat aloitteellisia osallistumistapoja, joilla pyritään ilmaisemaan omia käsityksiä ja ajatuksia, sekä osallistavia osallistumistapoja, joilla pyritään aktivoimaan muita ja hankkimaan tietoa muiden käsityksistä ja ajatuksista.

 

Positiivisia suhteisiin kohdistuvat osallistumistavat ovat seuraavanlaisia:

 

Ystävällisyyden osoittaminen. Ystävällisyydellä osoitamme kunnioitusta, arvostusta ja myötätuntoa toista kohtaan riippumatta siitä, olemmeko mahdollisesti asioista samaa tai eri mieltä.

 

Dramatisointi, tarinointi tai jutustelu. Tarinointi ja jutustelu keventävät vuorovaikutustilannetta. Ne helpottavat asiaan paneutumista, muistamista ja ymmärrystä. Tarinat tuovat esille kokemuk-sia, asenteita ja uskomuksia. Ne voivat osoittaa muutoksen välttä-mättömyyttä ja valottaa osapuolten odotuksia. Niiden avulla voi-daan kuvata jonkun kokemia vaikeuksia ja ongelmia, asennoitu-mista ja reaktioita niihin ja myönteisiin tuloksiin päätyneitä ratkaisuja. 

 

Samanmielisyyden osoittaminen. Samanmielisyydellä rakennetaan luottamusta ja pidetään vuorovaikutuskanava auki.

 

osallistumistapoja ovat seuraavanlaiset ilmaisut:

 

 

Ehdotusten tekeminen. Ehdotuksilla osallistujat vaikuttavat eri tavoin asioihin ja kokouksen kulkuun.

 

Mielipiteiden esittäminen. Mielipiteen ilmaisemalla osallistujat ilmaisevat kantansa asioihin.

 

Tiedon jakaminen. Päätöksenteossa tarvitaan tietoa ja sen jaka-mista.

 

ja joiden tarkoituksena on aktivoida muita, ovat varsinkin seuraavat:

 

Tiedon kysyminen tai pyytäminen. Kysymällä osoitamme arvos-tusta ja kunnioitusta toisia kohtaan, lisäämme omaa keskittyneisyyttä, saamme lisää tietoa asioista ja lisäämme omaa ja muiden ymmärrystä. Kysymällä voimme rakentaa keskinäistä suhdetta.

 

Mielipiteiden kysyminen tai pyytäminen. Mielipidettä kysymällä kerromme haluavamme tietää kumppanin kannan asiaan.

 

Ehdotusten hakeminen. Ehdotuksia pyytämällä osallistamme toinen toisiamme.

 

tunnetason osallistumistapoja, jotka korostavat ja saavat aikaan vastakkainasettelua, ovat seuraavanlaiset ilmaisut:

 

Erimielisyyden osoittaminen. Erimielisyyttä voi osoittaa monin tavoin. Kielteisimmin vaikuttavat eräänlaiset tyrmäävät ilmaisut. Niillä korostetaan vahvaa erimielisyyttä ja horjutetaan esittäjän itsetuntoa. Ne esitetään usein ehdottomina totuuksina.

 

Jännittyneisyyden osoittaminen. Joku tai jotkut osallistujat voivat jännittää osallistumista keskusteluun ja varsinkin mielipiteensä ilmaisemista silloin, kun olettaa tai havaitsee kaikkien muiden olevan asiasta eri mieltä. Omaa jännittyneisyyttä voi pyrkiä helpottamaan kertomalla asiasta. Jännittyneisyyttä voimme ilmentää myös olemalla hiljaa ja puhumatta, jolloin elekielemme voi kertoa jännittyneisyydestä.

 

Epäystävällisyyden osoittaminen. Tämä voi tapahtua joko suoranaisesti tai epäsuorasti, jolloin näennäisesti myönteisen ilmaisun tarkoituksena on saattaa henkilö outoon valoon mielipiteineen. Epäystävällisyys voi ilmentää myös siten, ettemme ilmaise mielipidettämme edes sitä kysyttäessä.

 

Puheenvuorojen luokittelu tuottaa tietoa

 

Kokouksessa käytetyt puheenvuorot voidaan luokitella edellä mainituilla tavoilla. Siten saamme tietoa esimerkiksi siitä, kuka ryhmässä huolehtii tunnetason yhtenäisyydestä, kuka toimii keskustelun eteenpäin johdattelijana ja kuka ajaa voimakkaasti omia näkemyksiään. Samoin opimme jotakin siitä, jos joku ryhmän jäsen ei ole koskaan valmis ottamaan itse vastuuta mistään, vaan asettaa muille kasvavia vaatimuksia.

 

Käsittelen asiaa yksityiskohtaisemmin ja esimerkein Verkkokurssin Vaikuta järjestösi hallituksessa -käsikirjassa.

 

#osallistumistavat ”järjestön hallitus  #keskustelu hallituksessa

Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornos...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

Professor Kash Rangan: Enlightening

Lue lisää »

Vault: How to be a Moral Leader: Sandra Sucher Reads The Making of the Atomic Bomb

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

A few of my favorite things

Neighborhood holiday lights are sparkling and candles are flickering in the windows of the houses in our small town....

Lue lisää »

Gratitude for the one who is always with you

I’m 24 years-old standing in a bathroom no bigger than a linen closet, staring at my bloodshot eyes in a mirror....

Lue lisää »