web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tietotori

Osallistumistavat hallituksessa

Osallistumistavat hallituksen päätöksenteossa

Osallistumistavoilla on tärkeä merkitys hallituksen päätöksenteossa. Niillä viedään keskustelua eteenpäin. Jos kaikki käyttävät vain tunnealueelle tai ihmisten välisiin suhteisiin kohdistuvia osallistumistapoja, päätöksenteon eteneminen pysähtyy. Tyypillisesti keskustelu perustuu tehtäväkeskeiseen viestintään. Silloin ryhmän yhtenäisyydestä ja ilmapiiristä huolehtiminen unohtuu.

 

Onkin tärkeää, että hallituksen jäsenet pyrkivät huolehtimaan tehtävän ohella myös tunnetasosta, siitä, että jäsenet kokevat kuuluvansa ryhmään sekä tulevansa hyväksytyiksi ja arvostetuiksi.

 

Erilaisilla osallistumistavoilla voidaan pyrkiä tuomaan esille omia käsityksiä, tietoja ja ehdotuksia tai saamaan muita mukaan keskusteluun. Erilaisten tapojen käyttö on yksi keino saada mukaan myös ryhmän hiljaa olevat jäsenet. Tiedon, mielipiteiden ja ehdotusten pyytäminen on aivan yhtä tärkeää kuin niiden esittäminen, vaikka nimenomaan ehdotusten tekemistä arvostetaan painokkaasti. Jos joku on aivan hiljaa, on muiden vastuulla ottaa hänet mukaan keskusteluun ja pyrkiä luomaan tilaa keskusteluun osallistumiseen.

 

Jokainen jäsen vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, vallitseeko ryhmässä sellainen psykologinen turvallisuus, että kuka tahansa voi esittää mielipiteitä ja ideoita tarvitsematta pelätä mahdollisia rangaistuksia, jos asiat eivät mene toivotulla tavalla.

 

On tärkeää tiedostaa, että jokaisella on joskus hyviä, joskus keskinkertaisia ja joskus huonoja ideoita. Yliyleistäminen siten, että joltakin odotetaan aina hyviä ideoita tai ettei jonkun toisen odoteta esittävän mitään, koska hänet on leimattu epäkelpojen ideoiden esittäjäksi, on myrkkyä luovuudelle ja ryhmän menestykselle.

 

Osallistumistavoilla on merkitystä keskustelussa etenemisen lisäksi siihen, miten keskustelua jäsennetään. Esimerkiksi tiedon antami-nen ja tiedon pyytäminen auttavat suuntautumaan ja keskittymään ratkaistavaan ongelmaan ja tehtävään. Tiedon tuominen hallitukseen auttaa jäsentämään ja ymmärtämään tehtävän tai ratkaisun taustoja. Hyvä kysymys onkin, käyttääkö ryhmä kaiken asiaan liittyvän tiedon hyväkseen. Ryhmän tulisi kysyä itseltään: Olemmeko sanoneet ääneen kaiken, minkä tiedämme tähän asiaan liittyvän? Usein meillä on jokin piilevä olettamus siitä, että kaikki tietävät asiasta kaiken tarpeellisen, vaikkei näin todellisuudessa olisikaan. Tällainen yleistävä oletus saattaa johtaa pahasti harhaan. Toteamus ”Nyt en ymmärtänyt lainkaan, mitä tarkoitit.” voi alkaa purkaa myönteisellä tavalla monta muutoin epäselväksi jäävää tilannetta. Monesti asia on jäänyt jollekin toisellekin epäselväksi, mutta ihmisillä ei ole aina rohkeutta tuoda esille asiaa. Seuraavaksi voi sitten kysyä esimerkiksi: ”Voitko selventää, mitä tarkoitat?” tai ”Voitko kertoa hieman enemmän asiasta?”

 

Kun hallitus on ottanut haltuun tarvittavan tiedon, pyritään keskustelussa selvittelemään jäsenten kantaa keskustelun aiheeseen. Keskeisiksi tulevat mielipiteiden sanominen ja niiden pyytäminen. Tärkeää on selvittää kaikkien kanta. Jos jollakulla ei ole mielipidettä, on sekin tärkeää ilmaista. Meitä jää aina vaivaamaan, mitä joku hiljainen oikeasti ajattelee, eivätkä muut voi sitä tietää, jos tuo hiljainen ei sitä ilmaise.

 

Hiljaisuus voi kätkeä alleen monia asioita. Se saatetaan kokea kiusallisena. Hiljaista ihmistä voidaan pitää omituisena. Joskus hiljaisuus voidaan tulkita muiden mielipiteiden arvosteluksi. Miksi yksi ei puhu, vaikka kaikki muut ovat sanoneet jotakin asiasta? Vähätteleekö hän muiden mielipiteitä tai mahdollisesti koko tilannetta?

 

Joissakin tilanteissa hiljaa pysyvä voi tällä tavalla osoittaa kantavansa vastuuta yhteisestä toiminnasta, jos moni muu puhuu taukoamatta. Hän voi aidosti harkita ja pohdiskella asioita, etsiä jotakin luovaa ratkaisua tai olla syventyneenä omiin asioihinsa.

 

On myös huomattava, että hiljaa oleva voi olla luonteeltaan aidosti hiljainen. Hän kyllä sanoo mielipiteensä, kun hänellä on omasta mielestään tärkeää kerrottavaa.

 

Joskus hiljaisuutta voidaan käyttää myös vallan välineenä. Hiljaisuudella on mahdollista manipuloida toisia, jos nämä eivät huo-maa tilannetta eivätkä puutu siihen.

 

Seuraavassa jutussa tarkemmin tehtäväkeskeisiä ja suhteisiin liittyviä osallistumistapoja.

Uutiset Espoo.fi

Kokemusasiantuntija tuo arjen äänen perhekeskusten suunnitteluun

Kokemusasiantuntija Pirkko toimii perhekeskuksen valmisteluryhmässä perheen ja asukkaan äänenä. Hänelle...

Lue lisää »

Pääkaupunkiseudulla palataan lähiopetukseen ja valmistellaan sisäharrastusmahdollisuuksien avaamista 20-vuotiaille ja tätä nuoremmille

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan tiistaina 20.4.2021 hallitusta palaamisesta...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

5 ways to be a better work-from-home coworker

Lue lisää »

What Went Wrong with the Boeing 737 Max?

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

Priorities for the wisdom years

The sun is shining bright this morning, an unexpected gift after two days of strong winds and driving rain. It was...

Lue lisää »

I hope something good happens to you today

There are some days when I feel a sincere sense of weariness at the state of our world and I just want to find a small...

Lue lisää »