web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tietotori

Luottamuksen monet kasvot järjestön hallituksessa

Luottamuksen monet kasvot

 

Luottamus auttaa hallituksen jäsentä toimimaan omana itsenään. Kokiessaan olonsa turvalliseksi hallituksen jäsenellä on yhteys omiin arvoihinsa, ominaisuuksiinsa ja vahvuuksiinsa. Hän luottaa siihen, että voi ilmentää omaa aitoa minuuttaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Hän uskaltaa olla aidosti läsnä omine vahvuuksineen ja heikkouksineen. Hän tiedostaa oman epätäydellisyytensä ja haavoittuvuutensa. Hän uskaltaa esittää mielipiteensä, vaikka kaikki muut ovat eri mieltä asiasta. Hänellä ei ole pelkoa siitä, että häntä moitikaan, halveksitaan tai rangaistaan esimerkiksi sulkemalla henkisesti ryhmän ulkopuolelle.

Luottamuksen vallitessa hän haluaa toimia siten, ettei petä toisten toiveita eikä aiheuta heille turhaa pettymystä. Hän uskaltaa kohdata konflikteja. Hän sitoutuu päätöksiin ja pitää itseään vastuullisina niistä.

 

Turvallisessa ilmapiirissä on mahdollisuus tarkastella asioita toisen ihmisen näkökulmasta ja sitä kautta ymmärtää toisiaan eli olla empaattisia, arvostaa toisiaan, ovat huomaavaisia toisiaan kohtaan, kokea kuuluvansa yhteiseen joukkoon, luottaa omiin kykyihinsä ja toisiin ihmisiin, luoda suhteita ja keskittyä kulloiseenkin tekemiseen.

 

Jos turvallisuuden tunne puuttuu, hallituksen jäsen pyrkii antamaan itsestään mahdollisimman hyvän kuvan. Hän pidättäytyy esittämästä kriittisiä huomautuksia, kyseenalaistamasta asioita tai pyytämästä apua.

 

Luottamuksen avaintekijöitä

 

Luottamusta voidaan arvioida seuraavilla kriteereillä: autenttisuus, empatia, johdonmukaisuus, kyvykkyys, hyväntahtoisuus, luotettava käyttäytyminen, identiteetti, nopea luottamus, luotettava asioiden ilmaiseminen ja luottamus ihmisten rehellisyyteen.

 

Autenttisuus tarkoittaa aitoutta suhteessa omaan omaan todelliseen persoonallisuuteen tai luonteeseen.

 

Empatian taito on kykyä eläytyä toisen ihmisen asemaan ja pyrkimystä katsoa asioita hänen näkökulmastaan.

Johdonmukaisuus toiminnassa luo ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä.  

 

Kyvykkyydellä tarkoitetaan asiaosaamista ja yhteistyökyisyyttä. Kyvykkyys sisältää myös sen, että kokoukseen osallistujat antavat sanallisesti ja myös sanattomasti tunnustusta toistensa osaamiselle ja arvostavat toisiaan.

 

Hyväntahtoisuus tarkoittaa kiinnostusta, rehellisyyttä, vilpittömyyttä, reiluutta ja moraalista vastuunkantoa. Se näkyy sekä ajattelussa että tahdossa toimia. Se on halua pyrkimystä yhteiseen hyvään oman edun sijaan.

 

Luotettava käyttäytyminen. Tavoitteet ja sanat muuttuvat todellisuudeksi vasta toiminnan kautta: ”Walk the talk”.

 

Voidakseen pitää kiinni lupauksistaan ja sitoumuksistaan kannattaa olla tarkka niiden tekemisessä.

 

Identiteetti. Luottamusta herättävä identiteetti on selkeä. Kun ihmisellä on aikuinen minäkuva, hän tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa. Hän on avoin, oma itsensä ja tasapainoinen. Hän tietää tarvitsevansa muiden apua saavuttaakseen omat ja yhteiset tavoitteet.

 

Nopea luottamus mahdollistaa uusien suhteiden luomisen. Siihen sisältyy riski, että voi epäonnistua.

 

Luotettava asioiden ilmaiseminen. Jokainen rakentaa luottamusta puhumalla asioista avoimesti ja rehellisesti sekä myöntämällä tehdyt virheet. Vaikeistakin asioista kerrotaan totuudenmukaisesti jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niitä salaamatta.

 

Luottamus ihmisten rehellisyyteen. Rehellisyys on toisille annettujen lupausten ja sitoumusten pitämistä.

 

Kun ajattelet luotettavuutta omassa järjestösi hallituksessa, millä tavalla kuvaat luottamuksen ilmenemistä? Miten voit lisätä omaa luotettavuuttasi? Lisää asiasta verkkokursseilla ”Vaikuta järjestösi hallituksessa” ja ”Pyritkö järjestön puheenjohtajaksi?”

Uutiset Espoo.fi

Palautteellasi on merkitystä enemmän kuin uskotkaan

Oletko joskus antanut palautetta Espoon kaupungille ja miettinyt onko sillä merkitystä? Palautteesi on meille todella...

Lue lisää »

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.4.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään mm. Henttaan, Suurpellon ja Kuitinmäen väestön...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

5 ways to be a better work-from-home coworker

Lue lisää »

Up Close: Live Online Classrooms

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

Priorities for the wisdom years

The sun is shining bright this morning, an unexpected gift after two days of strong winds and driving rain. It was...

Lue lisää »

I hope something good happens to you today

There are some days when I feel a sincere sense of weariness at the state of our world and I just want to find a small...

Lue lisää »