web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tietotori

Esityslista järjestön hallituksen päätöksenteossa

Esityslista hallituksen päätöksenteossa

 

Esityslista luo raamit asioiden käsittelylle ja sille, että hallituksen jäsenet osallistujat pystyvät etukäteen perehtymään käsiteltäviksi tuleviin asioihin.  On tärkeää, ettei esityslistalle oteta asioita, jotka eivät kuulu hallituk-selle eivätkä ole toiminnan kannalta keskeisiä. Jäsenten onkin syytä pidättäytyä käsittelemästä toiminnan kannalta toisarvoisia asioita.

 

Hallitus luonnollisesti päättää itse asioiden käsittelyjär-jestyksestä, jota se voi vielä kokouksen aikana muuttaa.

 

Käsiteltävien asioiden järjestyksellä on monenlaisia vaikutuksia. Kun tärkeimmät asiat käsitellään ensin, niille on riittävästi käsittelyaikaa. Muut asiat käsitellään, mikäli aikaa jää, siirretään seuraavaan kokoukseen tai annetaan muiden hoidettaviksi.

 

Käsittelyjärjestyksellä vaikutetaan myös siihen, miten hyvin osallistujilla riittää energiaa käsitellä ja tehdä päätöksiä asioissa, jotka kuormittavat heitä sekä kognitiivisesti, henkisesti että fyysisesti. Jos kokous kestää useita tunteja ja kokouksessa päätetään ensin monimut-kaisesta ja vaikeasta asiasta, tällaisen päätöksen teke-minen kuluttaa energiaa ja vaikuttaa myöhempää pää-töksentekoon.

 

Mitä väsyneempiä osallistujat ovat, sitä enemmän sokerivajaus vaikuttaa heidän päätöksiinsä. Kokouksissa onkin varauduttava pitämään säännöllisin väliajoin taukoja virkistäytymistä varten, jotta osallistujat pysyvät energi-sinä. Osanottajien on osattava varoa tilanteita, joissa heidät ikään kuin pakotetaan tekemään väsyneinä päätöksiä.

 

Esityksen muoto. Asiat pitää esittää esityslistassa siten, että myös vähän aikaa hallituksessa olleet ymmärtävät asiat ja pystyvät muodostamaan kantansa.

 

Kannattaa muistaa, että valmistelijoilla saattaa olla taipumuksena yliarvioida ihmisten osaamista. Asiansa hyvin osaavan esittelijän on lähtökohtaisesti helpompi pukea sanottavansa yksinkertaiseen muotoon kuin sellaisen, joka ei sitä osaa.

 

Käsiteltävän asian otsikko ilman perustietoja, vaihtoehtojen esittelyä ja niiden etujen ja haittojen arviointia ja päätösehdotusta muodostaa yleensä heikon lähtökohdan laadukkaalle päätöksenteolle. Pienissä järjestöissä, joissa ei ole palkattua henkilökuntaa, valmistelu on luonnollisesti erilaista.

 

Teknologia apuna. Esityslista lähetetään kokouksen osallistujille sähköpostin liitteenä tai julkaistaan järjestön hallituksen jäsenille tarkoitetuilla verkkosivuilla. Halli-tuksen jäsenet voivat kommentoida ja pyytää lisäselvitystä esityslistalla oleviin asioihin. He voivat myös syöttää keskusteluun aloitteita ja nupuillaan olevia ideoita. Monenlaisten näkökulmien tuominen esille rikastaa päätöksentekoa.

 

Verkkokurssilla ”Vaikuta järjestösi hallituksessa” lisää asiasta.

 

Millainen on tyypillinen esityslista omissa järjestöissäsi? Miten se palvele laadukasta päätöksentekoa?

Uutiset Espoo.fi

Kustannustuen kolmas hakukierros alkaa 27.4. – Mukana yksinyrittäjätuki ja sulkemiskorvaus

Yritysten kustannustukea haetaan Valtiokonttorista. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on...

Lue lisää »

Koronarokotukset Espoossa: Lisätietoa Vaxzevria-rokotteen käytöstä sekä 65-69-vuotiaiden mahdollisuudesta valita rokotteensa

THL on linjannut, että 65-69-vuotiaat voivat valita koronarokotteensa toukokuun alusta alkaen. Viime aikoina vuosina...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

5 ways to be a better work-from-home coworker

Lue lisää »

Returning to Campus: Elizabeth Kennedy

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

Priorities for the wisdom years

The sun is shining bright this morning, an unexpected gift after two days of strong winds and driving rain. It was...

Lue lisää »

I hope something good happens to you today

There are some days when I feel a sincere sense of weariness at the state of our world and I just want to find a small...

Lue lisää »