web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Tietotori

Hoitajaliittojen palkkavaatimukset

Hoitajaliittojen palkankorotusvaatimukset

Tehy ja SuPer ovat vaatineet vientialoja suuremmat palkankorotukset ja kymmenen vuoden palkkaohjelmaa. Liittojen pääsopijajärjestö KoHo on irtisanonut kunnallista neuvottelumenettelyä koskevan pääsopimuksen tavoitteena hoitohenkilöstön oma sopimus opettajien ja lääkärin tapaan.

Asia on erittäin monitahoinen kuten aina, kun kysymyksessä ovat verovaroin kustannettavat palvelut ja keskitetty kunnallinen neuvottelujärjestelmä. Käsittelen tässä muutamia keskeisiä asioita.

 

Vientialoja suuremmat palkankorotuksetsize:14.0pt;line-height: 106%">. Kuntasektorin järjestöillä on oikeus vaatia palkankorotuksia omista lähtökohdistaan. Kuntasektorin työntekijät menettivät kiky-sopimuksella lomarahojaan. Kuntasektorin talousvaikeuksilla yt-neuvotteluineen on oma merkityksensä neuvottelutilanteeseen.

Rinteen hallitus todennäköisesti varoo lupaamasta yhden sektorin palkankorotuksiin korotettua valtionosuutta, vaikka pääministeri on ilmoittanut ymmärtävänsä asiaa. Poliitikkojen muistissa ovat Kataisen hallituksen aikaiset tapahtumat. Nykyisellä maan hallituksella ei myöskään ole juurikaan mahdollisuuksia päättää määrärahoista seuraaville vaalikausille.

Jotta kuntasektorin palkankorotukset ylittävät vientialojen korotukset tarvitaan kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteisiä ponnistuksia. Silloin kaikki ovat myös jakamassa pottia.

Julkisuuden kirous. Tavoitteiden julkistamisella on monia vaikutuksia. Osapuolten lisäksi kaikki muutkin pääsevät ottamaan kantaa asiaan. Kovat tavoitteet ovat medialle mieluista uutisoitavaa. Julkisuuden kautta neuvottelijat asettavat arvovaltansa peliin niiden saavuttamiseksi. Neuvotteluissa on vaikeaa tehdä vähänkään merkittävämpiä myönnytyksiä. Vaarana on neuvottelujen ajautuminen umpikujaan.

 

Superin ja Tehyn ilmoittamat vaatimukset toimivat ankkureina, jotka muut järjestöt joutuvat ottamaan huomioon ja joihin muiden järjestöjen vaatimuksia verrataan. On vaikea ajatella, että muut kunta-alan järjestöt esittäisivät julkisuudessa SuPerin ja Tehyn tavoitteita pienempiä palkkavaatimuksia. Sehän voisi ihmetyttää niiden jäsenistöä. On toki mahdollista, etteivät muut järjestöt kerro vaatimuksiaan julkisuuteen. Aika näyttää.

bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> 

bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">Oman sopimuksen merkitys palkankorotuksissa. Käytännössä alakohtaisissa sopimuksissa on sovittu siitä, miten yhdessä sovittua kustannusraamia sovelletaan alan sisällä. Palkkausjärjestelmän muutokset voivat kuitenkin tuottaa palkankorotuksia, joita ei voida tarkoin arvioida sopimusvaiheessa.

bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> 

bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">Muilla pääsopijajärjestöillä tuskin on halua antaa yhteisessä neuvottelupöydässä jollekin alalle suurempia korotuksia kuin mitä ne saisivat omille jäsenryhmilleen. Miten neuvottelijat voisivat sellaista edes esittää omille päättäjilleen?

bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> 

bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">Aikanaan joku puhui siitä, että vuoron perään korotuksia kohdennettaisiin eri ryhmille. Se on kaunis ajatus, mutta ei ole käytännössä mahdollista. Työnantaja tuskin sellaiseen suostuisi. Taloudellisten suhdanteiden muutoskin vaikuttaisi asiaan.

bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> 

bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">Omaa sopimusta edistävät ja estävät asiat. Tehy ja SuPer joutuvat ottamaan huomioon paitsi omat tarpeet ja muut intressit myös muiden asiaan vaikuttavien intressit (erityisesti muut pääsopijajärjestöt jäsenliittoineen, kuntatyönantaja, maan hallitus jne). Tällöin vastauksia kannattaa miettiä muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1">size:14.0pt;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings; mso-bidi-font-family:Wingdings;color:#222222;mso-fareast-language:FI">§          Miten suuria ja monimutkaisia osapuolten mahdolliset näkemyserot ovat?

bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1">size:14.0pt;font-family: Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings; color:#222222;mso-fareast-language:FI">§         Mitä aikaisemmista asiaa koskevista yrityksistä kannattaa oppia?

bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1">size:14.0pt;font-family: Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings; color:#222222;mso-fareast-language:FI">§         Mistä asioista osapuolet voivat olla eri mieltä ja missä asioissa ne ovat täysin eri mieltä?  

bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1">      Mitä etua työnantajalle olisi hoitohenkilöstön omasta sopimuksesta? Entä ongelmallisia 

bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1">      asioita?

bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1">size:14.0pt;font-family: Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings; color:#222222;mso-fareast-language:FI">§         Millaisia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja on löydettävissä?

bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1">size:14.0pt;font-family: Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings; color:#222222;mso-fareast-language:FI">§  Millainen on osapuolten valta-asema eli mitkä ovat niiden vahvuudet ja heikkoudet

bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1">      neuvotteluissa?

bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1">  Mikä vaikutusvalta muilla sopijajärjestöillä on neuvotteluissa?

bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1">   size:14.0pt;font-family: Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings; color:#222222;mso-fareast-language:FI">§   Mikä on toisaalta SuPerin ja Tehyn ja toisaalta kuntatyönantajan paras vaihtoehto siinä

bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1">      tilanteessa, ettei omaa sopimusta koskevassa asiassa päästä osapuolten hyväksyttävissä

bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1">      olevaan neuvottelutulokseen?

bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1">size:14.0pt;font-family: Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings; color:#222222;mso-fareast-language:FI">§        Mitä SuPerin ja Tehyn jäsenet ovat valmiita tekemään?

bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1">size:14.0pt;font-family: Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings; color:#222222;mso-fareast-language:FI">§       Miten valtakunnansovittelija mahdollisesti toimii, jos asia menee sovitteluun?

bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list: l0 level1 lfo1">  size:14.0pt;font-family: Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings; color:#222222;mso-fareast-language:FI">§  Miten maan poliittinen johto toimii, jos tilanne uhkaa kärjistyä?

bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;line-height:normal"> 

bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">Hoitajia on jonkin verran muissakin pääsopijajärjestöissä, joten   edustavilla järjestöillä on omat etunsa ajettavina. Niiden etujen taustalla ja eräänlaisina piilointresseinä ovat myös järjestöpoliittiset asiat.

bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> 

bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">Työvoimapula. Monet kunnat ja kuntayhtymät kärsivät jo nyt siitä, etteivät saa hoitajia avoinna oleviin tehtäviin ja sijaisuuksiin. Viimeksi tänään uutisoitiin Hyksin muutamien leikkausosastojen sulkemisesta hoitajien sairauslomien vuoksi, koska sijaisia ei ole.

bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> 

bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal">Henkilöstön saatavuuden vaikeudet johtavat siihen, että työnantajat joutuvat yhä enemmän kilpailemaan osaavasta työvoimasta. Se näkyy pakosta jossakin vaiheessa myös palkkauksen korotuksina. Vanhustenhuollon hoitajamitoitus tuo vielä oman haasteensa. Kuntasektorin palkankorotukset heijastuvat luonnollisesti myös yksityissektorin sopimuksiin.

bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"> 

Aina on väärä aika palkkojen korotuksille. size:14.0pt; line-height:106%">Työmarkkinoilla ei ole ollut koskaan eikä ole nytkään tilannetta, että palkankorotuksiin sanottaisiin olevan varaa. Tietenkin taloudellinen tilanne ja sen näkymät vaikuttavat siihen, mikä on kulloinkin mahdollista ja viisasta.

Palkkauksen ohella myös johtaminen, henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ja työolot vaikuttavat siihen, miten hoitoala kiinnostaa nuoria hakeutumaan hoitotehtäviin ja miten ihmiset pysyvät alalla. Huoli on yhteinen.

Lykkyä ja viisautta kaikille neuvottelijoille!

Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Henrik Vuornos...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

Professor Kash Rangan: Enlightening

Lue lisää »

Vault: How to be a Moral Leader: Sandra Sucher Reads The Making of the Atomic Bomb

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

A few of my favorite things

Neighborhood holiday lights are sparkling and candles are flickering in the windows of the houses in our small town....

Lue lisää »

Gratitude for the one who is always with you

I’m 24 years-old standing in a bathroom no bigger than a linen closet, staring at my bloodshot eyes in a mirror....

Lue lisää »