web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tietotori

Mahdottomalta tuntuva tehtävä opettaa

Jokainen joutuu työelämässä jossakin vaiheessa tilanteisiin, jotka tuntuvat ylivoimaisen vaikeilta. Käsissä on ikään kuin lankakerä, jossa ei ole päätä näkyvissä. Ei oikein tiedä, mistä voisi alkaa keriä ja purkaa lankaa. Liian usein ihminen yrittää ja yrittää toistuvasti ratkaista yksin ongelmaa, vaikka apu voi olla yhden puhelun tai sähköpostin päässä. Avuksi kannattaa ottaa Larry Wilsonin (Neuvotteleva myynti, 1980) viisi ihmeitä tekevää sanaa, jotka ivat yksinkertaisuudessaan seuraavat: ”Minulla on ongelma, tarvitsen apuasi.” Luonnollisesti avunpyyntö kannattaa esittää tavalla, joka motivoi pyynnön kohdetta auttamaan.
Olin syksystä 1975 lukien pari vuotta Pohjois-Karjalan mielisairaanhuoltopiirin kuntainliiton ja Paiholan B-sairaalan ensimmäisenä yhteisenä henkilöstösihteerinä. Koska virka oli uusi, ei ollut minkäänlaista mallia toiminnalle. Sainkin toimia aika vapaasti.
Sitten sain esimieheltäni, talousjohtajalta tehtävän, joka tuntui silloin mahdottomalta. Kyse oli siitä, että minun piti valmistella laskelma siitä, millaisin maksuin sairaaloiden henkilökunnan perustama vesiosuuskunta saisi liittyä sairaaloiden vesijohto- ja viemäriverkostoon. Henkilökunta alkoi rakentaa omakotitaloja sairaala-alueelle ja halusi liittyä sairaaloiden valmiiseen verkostoon. Sairaala-alueelle oli samaan aikaan valmistumassa uusi jätevedenpuhdistamo.
Tehtävänäni oli valmistella toisaalta laskelma siitä, miten paljon osuuskunta maksaisi toisaalta kertaluonteisena maksuna, ja toisaalta siitä, mikä olisi puhtaan veden sekä jäteveden kuutiohinta. Muuta ohjeistusta taikka tukea en juuri saanut.
Kuten arvata saattaa rakennusasioista täysin tietämättömästä ja muutenkin pienellä työelämäkokemuksella tilanne näytti muuta kuin houkuttelevalta. Tuntui, että kädessä oli lankakerä, jossa ei ollut aloituskohtaa. Minulta meni varmaan useita päiviä pohtiessa, miten alkaisin purkaa vyyhteä ja mistä saisin apua. Tehtävää ei helpottanut se, että sairaaloiden vesijohto- ja viemäriverkostot oli rakennettu kymmeniä vuosia aikaisemmin.
Alkuvaikeuksien jälkeen tilanne alkoi selvitä, kun tajusin pyytää mahdollisimman monelta taholta apua. Soittelin muun muassa kunnan rakennustarkastajalle ja silloiseen lääkintöhallitukseen selvittääkseni, millaisia poistoarvoja voisin käyttää ja miten voisin laskea poistoja. Tässä toteutin periaatetta, jonka mukaan kannattaa kysyä neuvoa niiltä, joiden tietää tai olettaa tietävän ainakin jotakin asiasta. Jos henkilö ei itse osaa neuvoa, hän voi ainakin antaa vihjeen siitä, kuka voisi auttaa. Keskeistä on vilpitön avun pyytäminen.
Minulle oli alkuvaiheessa tärkeintä selittää itselleni se, miten voisin lähestyä tehtävää ja miten tehtävän saisi pilkottua järkeviin osiin. Saamieni neuvojen perusteella pystyin etenemään ja sain tehtyä esimiehelleni kuntainliiton liittohallitusta ja liittovaltuustoa varten laskelmat. Kokouksissa ei juuri käytetty puheenvuoroja ja esitykset hyväksyttiin sellaisinaan. Henkilökunta rakensi omakotitaloja ja sai ne liitettyä sairaaloiden verkostoihin.
Tehtävä opetti minulle käytännönläheisesti avun pyytämisen merkityksen ja oli myöhemmin mielessäni, kun kirjoitin kaksi kirjaa sosiaalisista verkostoista.
Sosiaalisten verkostojen merkitys korostuu nyttemmin yhä enemmän. Vaikka tietoa on aikaisempaa helpommin saatavilla, kokonaisuuksien hahmottaminen on entistä vaikeampaa. Tarvitsemme systeemiälyä. Mika Mannermaan mukaan ”Systeemiäly porautuu sekä systeemin osiin, osien väliseen vuorovaikutukseen että niistä syntyvään systeemin kokonaistoimintaan.” Systeemiälystä kannattaa lukea Raimo Hämäläistä ja Esa Saarista.  Juuri eri näkökohtien monipuolisessa hahmottamisessa osana kokonaisuuksia ihmissuhdeverkostoilla on tärkeä merkitys.
Miksi sitten emme välttämättä pyydä helposti apua toisilta ihmisiltä? Syitä on varmasti monia. Joitakin saattaa pelottaa ottaa yhteyttä ventovieraisiin ihmisiin, koska etukäteen ei voi tietää, ovatko he valmiita yleensä auttamaan. Taustalla voi olla myös ajatus siitä, mitä ihmiset ajattelevat, jos otamme yhteyttä heille jokseenkin selvässä asiassa. Uskallammeko tunnustaa itsellemme oman tietämättömyytemme ja osaamattomuutemme?  
Joku voi pitää arvokkaana tapana työskennellä siten, että pyrkii kaikin keinoin pärjäämään omin avuin. Kuitenkin olemme yhä enemmän riippuvaisia toinen toistemme osaamisesta ja sen vuoksi meidän kannattaa pyytää ja antaa apua toinen toisillemme.
Tässä kannattaa muistaa vastavuoroisuus. Mitä enemmän olemme valmiita palvelemaan ja auttamaan muita ihmisiä, sitä enemmän meillä on iloa saada tarvitessamme apua muilta. Kyseessä on eräänlainen palvelusten tasapaino, vaikka palvelusten ja vastapalvelusten ei tarvitsekaan olla keskenään samanlaisia ja koko ajan tasapainossa.

Ralp Waldo Emerson  on sanonut osuvasti auttamisesta seuraavaa: ”Yksi tämän elämän kauneimmista hyvityksistä on se, että kukaan ei voi vilpittömästi yrittää auttaa toista auttamatta samalla itseään.”Uutiset Espoo.fi

Kustannustuen kolmas hakukierros alkaa 27.4. – Mukana yksinyrittäjätuki ja sulkemiskorvaus

Yritysten kustannustukea haetaan Valtiokonttorista. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on...

Lue lisää »

Koronarokotukset Espoossa: Lisätietoa Vaxzevria-rokotteen käytöstä sekä 65-69-vuotiaiden mahdollisuudesta valita rokotteensa

THL on linjannut, että 65-69-vuotiaat voivat valita koronarokotteensa toukokuun alusta alkaen. Viime aikoina vuosina...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

5 ways to be a better work-from-home coworker

Lue lisää »

Returning to Campus: Elizabeth Kennedy

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

Priorities for the wisdom years

The sun is shining bright this morning, an unexpected gift after two days of strong winds and driving rain. It was...

Lue lisää »

I hope something good happens to you today

There are some days when I feel a sincere sense of weariness at the state of our world and I just want to find a small...

Lue lisää »