web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tietotori

Tyytyväisyys kohonnut edellisestä kyselystä - työpaikalla kaikki hyvin

Monilla työpaikoilla tehdään vuosittain henkilöstölle työtyytyväisyyskyselyjä. Asteikkona käytetään porrastusta 1-10. Jos tyytyväisyys on kohonnut edellisestä kyselystä ja ylittää lukeman 8, ajatellaan helposti, että työpaikassa kaikki on suhteellisen hyvin ja että tämä luo edellytykset tulokselliseen toimintaan. Onkohan aina näin?

Frank Martela ja Karoliina Jarenko käsittelevät tiivistetysti työtyytyväisyyden mittaamista ja innostustusta rapostissaan Sisäinen motivaatio (Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat; eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014). Heidän mukaansa pelkästään työtyytyväisyyteen keskittyminen on näkökulmaltaan kapea eikä tavoita olennaista.

Tyytyväisyys voi tarkoittaa monia asioita. Joku kokee, että kaikki sujuu niin hyvin, ettei uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisellä ole kiire. Itse ei ole tarvetta hankkia koko ajan uutta osaamista. Työpaikalla työt ennättää hyvin hoitaa säännöllisenä työaikana eikä ylitöihin ole juuri koskaan tarvetta jäädä. Kahvi- ja ruokatauot voivat venyä. Tällöin työntekijät ovat Martelan ja Jarenko mukaan passiivisen tyytyväisiä työhönsä.  Tällaisella tyytyväisyydellä ei ole välttämättä kovinkaan suurta vaikutusta organisaation tuloksellisuuteen.

Toinen vaihtoehto on se, että työntekijät ovat aidosti innostuneita työstään ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Se näkyy siis monin tavoin työotteessa. Työtyytyväisyyskyselyt eivät kuitenkaan erottele näillä kahdella tavalla työhönsä suhtautuneita toisistaan.

Tyytyväisyydessä yhdistyvät matala vireystila (aktivaatiotaso) ja myönteinen tunnetila työtä kohtaan. Innostusta taas leimaa korkea vireystila ja myönteinen tunnetila. Tällöin puhutaan yleisesti myös työn imusta. On selvää, että innostunut työntekijä on työssään tuloksellisempi ja tuottavampi kuin passiivisesti työhönsä tyytyväinen. Mielenkiintoista on se, että innostuksen on todettu vaikuttavan enemmän tulokseen enemmän kuin mitä tuloksellinen toiminta vaikuttaa innostukseen. Työstään innostuneet ja hyvinvoivat työntekijät ovat parhaita tuloksentekijöitä.

Meillä jokaisella on ollut flow-kokemuksia joko työssä tai vapaa-aikana. Silloin olemme niin uppoutuneina käsillä olevaan asiaan, että paikan, ympäristön ja ajan taju on häipynyt taka-alalle. Olemme olleet niin keskittyneitä, että monta tuntia on kulunut sitä huomaamatta. Tällainen kokemus ei ole juurikaan mahdollista, ellemme ole innostuneita jostakin asiasta.

Innostuksen ylläpitäminen vaatii paljon myös johtajilta ja esimiehiltä. Johtamisessa onkin otettava huomioon seuraavia perusasioita: työntekijät tarvitsevat toiminnan ja -valinnanvapautta, mahdollisuutta käyttää vahvuuksiaan ja kehittää osaamistaan sekä yhteisöllisyyden tunnetta. Innostus on helppo lamauttaa. Innostuksen ylläpitäminen vaatii kypsää johtamista. Jokainen esimies näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä johdettavilleen: onko hän itse passiivisen tyytyväinen vai aktiivisen innostunut.

Uutiset Espoo.fi

Palautteellasi on merkitystä enemmän kuin uskotkaan

Oletko joskus antanut palautetta Espoon kaupungille ja miettinyt onko sillä merkitystä? Palautteesi on meille todella...

Lue lisää »

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.4.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään mm. Henttaan, Suurpellon ja Kuitinmäen väestön...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

5 ways to be a better work-from-home coworker

Lue lisää »

Up Close: Live Online Classrooms

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

Priorities for the wisdom years

The sun is shining bright this morning, an unexpected gift after two days of strong winds and driving rain. It was...

Lue lisää »

I hope something good happens to you today

There are some days when I feel a sincere sense of weariness at the state of our world and I just want to find a small...

Lue lisää »