web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tietotori

Muutokseen tarvitaan yhteistä ymmärrystä

Elämä on täynnä muutoksia. Yritykset ja kunnat haluavat muuttaa toimintatapojaan. Ihmiset haluavat muuttaa haitallisiksi kokemiaan tapojaan. Monet muutosyritykset epäonnistuvat. Hyvät tavoitteet jäävät aikomuksiksi. Jotakin perustavanlaatuista on jäänyt tekemättä.

Organisaatioissa on tapana, että johto määrittelee tavoitteet ja muutospyrkimykset. Niitä jalkautetaan henkilöstölle PowerPoint-esityksillä ja tiedotustilaisuuksilla. Johto ja esimiehet ajattelevat, että ihmiset kyllä ymmärtävät ja hyväksyvät tavoitteet, kun ne selvitetään riittävän hyvin. Ylhäältä alaispäin tapahtuva viestintä ei käytännössä luo yhteistä ymmärrystä muutosten tarpeesta, luonteesta ja käytännön toteutuksesta. Toteutus ontuu.

Muutostilanteissa tarvitaan mahdollisuuksia yhteisiin keskusteluihin. Ne auttavan luomaan käsitystä siihen, mihin ollaan menossa ja mitä muutoksella tavoitellaan. Keskustelujen avulla luodaan yhteisiä merkityksiä asioille ja opitaan ymmärtämään eri osapuolten näkökulmia asioihin, toiveita, pelkoja ja uskomuksia. Parhaimmillaan eri ihmisten omista näkemyksistä tilanteesta, ongelmista ja muutostarpeista muodostuu keskustelujen ja väittelyidenkin kautta yhteisiä näkemyksiä, tulkintoja ja merkityksiä. Tämän seurauksena muutoksilla on yksipuolista viestintää parempi kasvualusta.

Jokaisessa muutostilanteessa on hyvä muistaa, ettei kaikkia organisaation jäseniä saada helpolla mukaan muutokseen. Jos ihmiset kokevat omat ja yrityksen tavoitteet saamansuuntaisiksi, muutoksilla on mahdollisuus toteutua. Pekka Mattila kertoo kirjassaan Otollinen muutos, että muutostilanteissa on hänen kokemuksensa mukaan 10-15 prosenttia aktivisteja, 40-50 prosenttia seurailijoita, 35-40 prosenttia epäilijöitä, 5-10 prosenttia oppositiotoimijoita ja noin prosentin verran opportunisteja.

Jokainen toimintatavan muutos edellyttää sitä, että ihmisten käyttäytyminen ja toimintatapa muuttuu. Jokainen tietää omasta kokemuksestaan, ettei pelkkä tieto muutoksen tarpeellisuudesta tai välttämättömyydestä riitä. Pelkää sinnikkyyskään ei vielä takaa muutosta. Harvardin professori Tal Ben-Shararin mukaan muutoksia varten on luotava rituaaleja, uusia toistettavia toimintatapoja. Käytännössä tällaisia tapoja ei kannata ottaa käyttöön kerrallaan kahta kolmea enempää. Aluksi vaikeilta tuntuvat asiat alkavat ikään kuin huomaamatta sujua toistettuina yhä helpommilta ja luontevimmilta. Aristoteles on sanonut osuvasti, että ”Olemme sitä, mitä toistuvasti teemme. Erinomaisuus, näin ollen ei ole teko vaan tapa.”

Jokainen isohko muutostilanne on myös tarinan arvoinen. Tarinoiden avulla luodaan yhteistä näkemystä muutostarpeista ja siitä, millaisia asioita tarvitaan muutosten läpi viemiseksi. Muutosten edetessä tarinat auttavat hahmottamaan muutoksen tiellä olleita esteitä, ihmisten toiminnasta, epäonnistumisista ja onnistumista. Samalla päästään yhdessä hahmottelemaan tulevia mahdollisuuksia ja keinoja saavuttaa tavoitteet.

Jokaisessa isohkossa muutoksessa tarvitaan innostuksen henkeä. Pieniäkin onnistumisia kannattaa juhlia. Epäonnistumiset kannattaa ottaa arvokkaina oppimiskokemuksina. Joku viisas onkin sanonut, että ihminen epäonnistuu vasta sitten, kun lakkaa yrittämästä. Tämä koskee myös muutoksia.

Uutiset Espoo.fi

Palautteellasi on merkitystä enemmän kuin uskotkaan

Oletko joskus antanut palautetta Espoon kaupungille ja miettinyt onko sillä merkitystä? Palautteesi on meille todella...

Lue lisää »

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.4.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään mm. Henttaan, Suurpellon ja Kuitinmäen väestön...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

5 ways to be a better work-from-home coworker

Lue lisää »

Up Close: Live Online Classrooms

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

Priorities for the wisdom years

The sun is shining bright this morning, an unexpected gift after two days of strong winds and driving rain. It was...

Lue lisää »

I hope something good happens to you today

There are some days when I feel a sincere sense of weariness at the state of our world and I just want to find a small...

Lue lisää »