web stats
diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tietotori

Lääkärit ja vuorovaikutus

Lääkäreillä on korkea sosiaalinen status, asema yhteiskunnassa. Kirurgit ovat yleensä ykkössijalla, kun kansalaisilta kysytään ammattien arvostusta. Korkeaan asemaan liittyy vaikutusvaltaa, koska lääkäri päättää viime kädessä potilaan hengestä ja hyvinvoinnista.

Lääkärin ja potilaan suhde on monella tavalla herkkä vuorovaikutussuhde. Lääkärin on tietojensa ja taitojensa perusteella korkeammassa asemassa kuin hoitoa hakeva potilas. Vaikka potilas olisi hakenut kaikkea mahdollista tietoa netin kautta, ei potilaaalla kuitenkaan ole tarvittavaa tietoa ja taitoa sairauden määrittelemiseen.

Monesti kuulee, miten joku lääkäri nauttii potilaiden silmissä suurempaa arvostusta kuin joku toinen lääkäri. Onko tässä kysymys aidosta ammattitaitoerosta vai jostakin muusta ilmiöstä? Lienee selvää, ettei maallikolla ole juurikaan kykyä arvioida kahden saman koulutuksen saaneen ja kokemusta omaavan lääkärin ammatillista osaamista. Sen sijaan on helpompi arvioida siteä, millainen vuorovaikutus syntyy lääkärin ja potilaan välille.

Vuorovaikutuksessa on monia tekijöitä. Lääkäri ja potilas ilmaisevat itseään sanoillaan, ilmeillään, eleillään ja sennoillaan. Jokainen ilmaisee itseään juuri hänelle ominaisella tavalla.

Lääkärin ilmaisussa korotuvat monesti täsmällinen ja muodollinen puhetapa, hidas ja selkeä liikkeen kieli ja kiinteä katsekontakti. Ilmaisu on harkittua ja kontrolloitua. Luonnollisesti yksilölliset erot voivat olla suuriakin.  Lääkäri lmaisee osaavansa asiansa ja auttavansa siinä roolissaan potilasta. Lääkäri pyrkii vaikuttamaan potilaan asenteisiin, ajatuksiin ja toimintaan. Lääkärin ilmaisulla on aina vaikutusta myös potilaan tunteisiin ja reaktioihin.

Potilaan asema on lääkäriä matalampi. Potilas pyrkii kertomaan ilmaisullaan hakevansa ja tarvitsevansa apua. Jos potilas yrittää osoittaa tietävänsä itse lähes kaiken mahdollisen sairaudestaan ja vaatii lääkäriltä tiettyjä tutkimuksia ja lääkkeitä, vaikka se ei ole lääkärin arvion mukaan ainakaan siinä vaiheessa tarpeellista, lääkärin vuorovaikutustaidot joutuvat koetukselle. Jos lääkäri pystyy suhtatumaan potilaan tilanteeseen ymmärtävästi, lämpimästi ja huolehtivasti, tilanne kehittyy myönteisesti. Jos lääkäri sitä vastoin on joustamaton ja osoittaa ilmaisullaan korkeampaa asemaansa siten, että vähättelee tai kaikin tavoin kyseenalaistaa potilaan näkemyksiä, tilanne kriisiytyy. Potilaan arvostus lääkäriä kohtaan vähenee. Hoitokaan ei onnistu parhaalla mahdollisella tavalla.

On selvää, että lääkärin ei ole aina mahdollista osua heti oikeaan diagnoosiin. Tarvittaessa osaava lääkäri uskaltaa myöntää tietämättömyytensä ja kertoo selvittävänsä asiaa tarvittaessa kollegoiden tai muiden yhteistyökumppaneiden avulla. Tämä lisää luottamusta ja arvostusta.

Erityisen haastavia ovat tilanteet, joissa lääkäri kertoo potilaalle vakavasta sairaudesta. Olen kuullut valitettavan monta tapausta, jossa lääkäri on kertonut varsinkin syöpädiagnoosin ja sanonut vain seuraavan hoitovaiheen. Empatia on puuttunut täysin. Sen jälkeen potilas on mennyt kysymään hoitajilta, mitä diagnoosi tarkoittaa. Nämä lääkärit tarvitsisivat välttämättä koulutusta vuorovaikutukseen. Kiire ei ole selitys käytökseen.

Nyt korostetaan yhä enemmän ihmisten omaa vastuuta terveydestään. Lääkäri-potilassuhteessa tämä tarkoittaa sitä, että lääkäri on valmis keskustelemaan potilaan kanssa eri vaihtoehdoista, kysymään aidosti potilaan mielipidettä, kuuntelemaan ja kuulemaan, arvostamaan potilasta, antamaan potilaalle vastuuta ja tukea. Toimiva vuorovaikutus kantaa parhaiten hedelmää.


Uutiset Espoo.fi

Kokemusasiantuntija tuo arjen äänen perhekeskusten suunnitteluun

Kokemusasiantuntija Pirkko toimii perhekeskuksen valmisteluryhmässä perheen ja asukkaan äänenä. Hänelle...

Lue lisää »

Pääkaupunkiseudulla palataan lähiopetukseen ja valmistellaan sisäharrastusmahdollisuuksien avaamista 20-vuotiaille ja tätä nuoremmille

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan tiistaina 20.4.2021 hallitusta palaamisesta...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

5 ways to be a better work-from-home coworker

Lue lisää »

What Went Wrong with the Boeing 737 Max?

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

Priorities for the wisdom years

The sun is shining bright this morning, an unexpected gift after two days of strong winds and driving rain. It was...

Lue lisää »

I hope something good happens to you today

There are some days when I feel a sincere sense of weariness at the state of our world and I just want to find a small...

Lue lisää »