diashow
Markku Silvennoinen | Tietokirjailija

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Tietotori

Asenteet ja uskomukset uusiksi

Julkaistu: Super-lehti 11/2004

Asenteet ja uskomukset uusiksi

Asenteet ja uskomukset vaikuttavat ajatuksiin, tunteisiin ja toimintaan. Tämä koskee myös sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivia. Käytännössä asia ilmenee esimerkiksi siten, että joidenkin ylihoitajien mukaan lähihoitajakoulutus ei tuota pätevyyttä toimia sairaaloissa ja että hoitoajat lyhenevät ja potilaalle aiheutuvat komplikaatiot vähenevät, kun perus- ja lähihoitajien tilalla työskentelee sairaanhoitajia. Tämä ei vastaa todellisuutta eikä SuPerin näkemystä.

Uskomukset ovat varmoina pitämiämme yleistyksiä esimerkiksi omasta tai jonkun toisen tiedoista, taidoista tai käyttäytymisestä. Uskomukset edustavat meille totuutta riippumatta siitä, vaikka saisimmekin muunlaista tietoa asiasta. Uskomusten tavoin asenteet vaikuttavat siihen, miten havaitsemme ja tulkitsemme eri asioita. Asenteet voidaan määritellä pysyväisluonteisiksi ja johdonmukaisiksi tavoiksi suhtautua ihmisiin, asioihin ja tapahtumiin.

Uskomukset ja asenteet vaikuttavat myös siihen, millaisia odotuksia meillä on muista ihmisistä. Odotuksemme saavat meidät helposti käyttäytymään muiden kanssa sellaisella tavalla, joka toteuttaa odotuksemme. Jos esimies on
sitä mieltä, ettei lähihoitajan tutkinnon suorittanut pysty toimimaan sairaalaympäristössä, tällainen uskomus ja siihen liittyvä odotus näkyvät siinä, miten esimies toimii harkitessaan tehtäväjärjestelyjä ja uusien työntekijöiden
palkkaamista.

Ennakkoluuloihin tai tietämättömyyteen perustuvat uskomukset ja asenteet estävät henkilöä hankkimasta tietoa lähihoitajakoulutuksen sisällöstä ja tutkinnon tuottamasta osaamisesta. Ne heijastuvat tapaan, jolla esimies
käyttäytyy työssä olevia lähihoitajia kohtaan ja jolla nämä vastaavat esimiehen käytökseen. Jos esimiehellä on matalat odotukset lähihoitajan suuntaan, hän ei pysty motivoimaan lähihoitajia tekemään parhaansa ja koko
ajan kehittymään ammatissaan. Esimiehen odotukset saavat lähihoitajat käyttäytymään odotusten mukaisesti. Odotuksista tulee itseään toteuttavia ennusteita.

Kukaan ei voi muuttaa toisen uskomuksia ja asenteita. Jokaisen kannattaa itse pohtia omaa ajatteluprosessiaan ja tulkintojaan asioista ja tapahtumista sekä tunnistaa niiden vaikutuksia omaan toimintaan. Tarvittaessa voi muuttaa
uskomuksiaan ja asenteitaan. Muutos helpottuu, kun sille löytää motiiviin ja kun pystyy näkemään selkeitä hyötyjä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan välttämättä johtamisen muutosta. Muutos edellyttää, että myös uskomukset ja asenteet muuttuvat. Johtajat, joilla on korkeat odotukset työtovereistansa, pystyvät innostamaan heidät tekemään parhaansa ja koko ajan kehittymään työssään. Tämä heijastuu myönteisellä tavalla välittömästi potilaiden ja asiakkaiden saamaan palveluun. Henkilökunnan hyvinvointikin lisääntyy. Kaikki osapuolet hyötyvät. Olisiko sinunkin
työpaikallasi tarvetta uskomusten ja asenteiden ravisteluun?

Uutiset Espoo.fi

Vammaisten ja vanhusten kuljetusten vaatimuksia mietittiin yhdessä asiakkaiden kanssa

Kulkukeskuksen valmistelu etenee: Kevään toisessa työpajassa 17.4. Espoon valtuustotalolla kehittäjäasiakkaat...

Lue lisää »

Special Open Stage on avaus kohti yhdenvertaisempaa nuorisotyötä

Special Open Stage tarjoaa erityisnuorille mahdollisuuden päästä esiintymään. Kaikenlaiset esiintymisen muodot,...

Lue lisää »

Uutiset Harvard Business School

Open Innovation Contestants Build AI-Based Cancer Tool

Lue lisää »

Europe’s Alternative to Medicare for All

Lue lisää »

Cheryl Richardsonin blogi

How to get a masters in the school of life

This weekend I’m hosting my spring “Self Care by the Sea” retreat and I thought I’d share a commencement...

Lue lisää »

A bracelet, a vacation, and a lesson from beyond

Last week, while packing for a family vacation, I decided to take a favorite pearl bracelet – a gift left to me...

Lue lisää »